Burmistrz Marcin Orzeszek podpisał umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Jak informowaliśmy wcześniej w 2019 roku na wsparcie organizacji pozarządowych nasza gmina przeznaczy blisko 600 tysięcy złotych.