Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich spotkał się w Ząbkowickim Ośrodku Kultury z przedstawicielami m.in. parlamentarzystów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządowców, dyrektorami i kierownikami jednostek gminnych oraz powiatowych na tradycyjnym spotkaniu noworocznym.

Po krótkich życzeniach złożonych przez burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Dominika zebrani goście wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego Evviva L’arte.