We Wrocławiu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

To dokument niezwykle ważny szczególnie w kontekście problemów społeczno-gospodarczych takich miast jak Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok i Bardo (zasygnalizowanych m.in. w raporcie Polskiej Akademii Nauk na temat zagrożeń rozwojowych małych i średnich miast w Polsce, o czym pisaliśmy w naszym portalu w odniesieniu do Ząbkowic Śląskich), ale także wszystkich pozostałych gmin. W konferencji, jaka odbyła się w przedwczoraj (14 stycznia 2019 r.) udział wzięli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Przyjęta w lutym 2017 roku Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zmieniła wizję zarządzania rozwojem kraju i regionów. Konieczne są więc zmiany w strategiach, które z niej wynikają. Takich dokumentów jest 9. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowe zapisy w jednym z nich – Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Będzie ona obowiązywać do 2030 roku. – Oddajemy do dyskusji dokument, który zmienia optykę patrzenia na rozwój Polski. To o tyle istotne, że strategia wprowadza rozwiązania organizacyjne i finansowe, które zostaną wykorzystane w nowym okresie finansowania polityki spójności 2021 – 2027 – podkreśla minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ważną rolę w systemie realizacji strategii pełni samorząd wojewódzki. Nie tylko koordynuje działania rozwojowe w regionie, ale jest także bezpośrednim partnerem administracji rządowej w uzgadnianiu interwencji w ramach polityki regionalnej.  – Sejmik Województwa Dolnośląskiego jako podmiot zobowiązany do programowania rozwoju i zarządzania nim na poziomie regionalnym oraz odpowiedzialny za koordynowanie działań rozwojowych uchwalił we wrześniu 2018 roku nową Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – mówił podczas otwarcia konferencji wicemarszałek Marcin Gwóźdź – Liczę, że wypracowane tam założenia będą komplementarne względem opracowywanej dzisiaj Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i znajdą się w jej nowym projekcie – dodał wicemarszałek.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc. W projekcie nacisk został położony na: zrównoważony rozwój całego kraju i odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta, wspieranie mocnych stron poszczególnych części kraju. Poszczególne segmenty strategii są nastawione na rozwiązanie specyficznych problemów regionów i zakładają większą selektywność pomocy ze strony państwa poprzez przeniesienie środka ciężkości z poziomu regionalnego na subregionalny i lokalny.

Nowa strategia opracowana przez zarząd województwa dolnośląskiego z perspektywą do roku 2030 wyznacza wizję Dolnego Śląska jako regionu równomiernego rozwoju, regionu przyjaznego, nowoczesnego i konkurencyjnego. Jak podkreślano podczas konferencji, cele strategii naszego województwa są zbieżne z wektorami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego m.in. w zakresie wykorzystania własnych potencjałów, zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości życia mieszkańców i osiągnięcia spójności w wymiarze społecznym,  gospodarczym i przestrzennym.

We wrocławskiej konferencji mogli uczestniczyć i byli zaproszeni przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych,  a także organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych. W skali ogólnopolskiej konsultacje publiczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 publiczne zaczęły się 17 grudnia 2018 r. W styczniu prowadzone są spotkania na poziomie województw.

Z projektem strategii można się zapoznać tutaj.

FOT: UMWD / DUW