Burmistrz Ząbkowic Śląskich podaje do publicznej wiadomości: – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie;

Zarządzenie Nr  23/I/EKS-2019  Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia  21 stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w  tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie

– terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do  klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Ząbkowice Śląskie;

Zarządzenie Nr 22/I/EKS-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia  21 stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w  tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie

– kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe;

Uchwała nr XLIV/262/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

Uchwała nr XLIV/263/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

Uchwała Nr XLIV 262 2017

Uchwała Nr XLIV 263 2017

Zarządzenie Nr 22

Zarządzenie Nr 23