Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonym już harmonogramem otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego na rok 2019.