Ponad 9 mln zł na wydatki majątkowe w 2019 roku przeznaczy gmina Kamieniec Ząbkowicki. Większa ich część to projekty dofinansowane środkami zewnętrznymi. Wśród samorządów powiatu ząbkowickiego więcej na inwestycje zamierza wydać tylko gmina Ząbkowice Śląskie, gdzie z 17,6 mln zł aż 10,6 mln zł pochłonie budowa krytej pływalni.

W trakcie sesji budżetowej, zgodnie z rekomendacją, jaką złożył wójt Marcin Czerniec, zdecydowano o tym, że największa pula środków zostanie wykorzystana na projekty dofinansowane środkami zewnętrznymi. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ponad 2,9 mln zł trafi na kontynuację budowy sieci wodociągowej w Ożarach. Ponad 2,7 mln zł skierowanych jest na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w pobliżu kompleksu pałacowo-parkowego. Za niemal 967 tys. zł dokończona zostanie modernizacja targowiska. W oparciu o już przyznaną dotację ministerstwa sportu i turystyki (w kwocie 1,1 mln zł, o czym informowaliśmy w naszym portalu) w 2019 roku za 360 tys. zł rozpocznie się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kamienieckie Doły”. Całe to zadanie ma wartość prawie 4,2 mln zł  i według planu ma się zakończyć w 2020 r. W oparciu o pomoc pozyskaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za prawie 23 tys. zł powstaną ścieżki w obrębie parku kulturowego.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki niemałe kwoty własne wyda w tym roku na inne potrzeby lokalnej społeczności. Ponad 1 mln zł kosztować będzie uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej, gdzie w przyszłości powstać będzie mogło osiedle domków jednorodzinnych. 500 tys. zł zabezpieczono na dotacje dla osób wymieniających źródła ciepła, co jest elementem wieloletniego programu gminy nastawionego na eliminację zanieczyszczenia powietrza. Za 200 tys. zł kupiony ma być samochód ciężarowy do wywozu nieczystości stałych.

Kamienieccy radni poza finalną korektą ubiegłorocznego budżetu i przyjęciem uchwał budżetowych na rok 2019, ustalili także poziom dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach w Starczowie i przy ul. Leśnej w Kamieńcu Ząbkowickim. Podwyższyli także kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Zapadła też uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przyjęto też uchwałę dotyczącą udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zaplanowano również pracę komisji  resortowych na rok 2019.

Sesja rady gminy odbyła 28 grudnia 2018 r. i była transmitowana na kanale You Tube, gdzie można zapoznać się z przebiegiem obrad. Do problematyki inwestycji podejmowanych przez wszystkie samorządy powiatu ząbkowickiego wrócimy wkrótce w ramach cyklu „RAPORT”.