16 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminnych OSP, podczas którego zostały podpisane umowy na sfinansowanie zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej otrzymały jednostki straży w następujących kwotach: Przyłęk – 65 000 zł, Brzeźnica – 30 000 zł oraz Dzbanów – 20 000 zł.