Na mocy porozumienia Powiatu Ząbkowickiego z gminą Ząbkowice Śląskie udało się wyremontować drogę powiatową w Brodziszowie oraz zbudować chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jaworek. Obie inwestycje drogowe zostały zrealizowane w drugiej połowie 2018 roku i oddane do użytku. 

Porozumienie w sprawie wspólnego finansowanie zadań obejmowało dotację z gminy w wysokości 600.000 zł na remont drogi powiatowej w Brodziszowie o długości 3 km. W zamian Powiat Ząbkowicki sfinansował w całości budowę chodnika z Ząbkowic Śląskich do Jaworka (416 mb) wraz z oświetleniem. Wartość zrealizowanego zadania w Jaworku wyniosła 600.000 zł.  Chodnik z Ząbkowic Śląskich do Jaworka ma szerokość 2,5 m i jest przystosowany do ruchu pieszo-rowerowego.