Podstawę publicznych służb zatrudnienia w zaborze pruskim stanowiły miejskie urzędy pracy, których głównym celem było dostarczanie określonej liczby pracowników do rozwijającego się bardzo dynamicznie przemysłu.

W pozostałych dwóch zaborach nie funkcjonowały publiczne służby zatrudnienia. W zaborze austriackim pośrednictwo oparte było głównie na prywatnych przedsiębiorcach. Ich uzupełnieniem były społeczne biura pośrednictwa pracy, które miały jednak charakter lokalny. W zaborze rosyjskim także nie istniał zorganizowany system pośrednictwa pracy. W praktyce funkcjonowało, w bardzo niewielkim stopniu, prywatne pośrednictwo pracy. Z chwilą odzyskania państwowości po 123 latach polskie władze stanęły przed ogromnym wyzwaniem radzenia sobie z powojennym bezrobociem. W celu łagodzenia jego społecznych skutków już w grudniu 1918 r. powołano Komitety Niesienia Pomocy Bezrobotnym, których celem była pomoc doraźna dla bezrobotnych poprzez zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do przeżycia w postaci zapomóg pieniężnych i darowizn żywnościowych. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1919 roku zniesiono część Komitetów Niesienia Pomocy Bezrobotnym powołując w ich miejsce 14 Powiatowych Komisji Pomocy dla Bezrobotnych utworzonych we wskazanych miastach powiatowych.

Państwo biorąc na siebie dużą część odpowiedzialności za pomoc bezrobotnym, na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 roku powołało Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy jako podstawowe instytucje rynku pracy. Obecnie w Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich. Pracuje w nich w sumie ponad 22 tys. osób.

Jubileuszowa konferencja odbyła się w Biznes Klubie PGE Narodowego w Warszawie, którą rozpoczęto jednocześnie cykl konferencji regionalnych.

Publiczne Służby Zatrudnienia

Publiczne Służby Zatrudnienia świętują 100-lecie działalności. Zobaczcie relację!

Opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Czwartek, 24 stycznia 2019

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, przedstawiciele Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz dyrektorzy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. – Rozszerzamy instrumenty aktywizacji bezrobotnych. Ważną cechą nowego rynku pracy jest mobilność, a także kwestie demograficzne – podkreślała minister Elżbieta Rafalska. Podczas konferencji wręczono także statuetki dla najbardziej wyróżniających się Powiatowych Urzędów Pracy.

Wśród uczestników uroczystości, która miała miejsce w ubiegły czwartek, była także Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Z rąk minister Elżbiety Rafalskiej otrzymała list gratulacyjny za bardzo dobre efekty aktywności całej ząbkowickiej ekipy urzędu pracy. Dwa dni temu do życzeń dołączył się starosta ząbkowicki Roman Fester, który na swoim profilu Facebook napisał m.in.: „Obchodziliśmy Dzień Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, z tej okazji pragnę jeszcze raz złożyć najpiękniejsze życzenia wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za świetnie wykonywaną pracę od wielu lat. Warto dodać, że Służby Zatrudnienia w tym roku obchodzą 100-lecie istnienia.