Mówi się niekiedy, że jakieś dzieło architektury, sztuki, literatury czy nauki jest największe, ale to tylko subiektywna opinia, bo rzeczywistą ocenę przynosi upływ czasu, który weryfikuje trwałość, znaczenie i walory owego przedsięwzięcia i wówczas przekonujemy się, czy dana materia w istocie była owocem wielkiej wyobraźni czy też efemerydą, jakich wiele.

(Kamieniec Ząbkowicki)
W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.