Odnajdując wewnętrznie wartości i cele jednoczące nas w wymiarze rodziny, społeczności lokalnej czy narodu, doświadczamy siły wspólnoty, dzięki której trwa nasza tożsamość: duchowa, intelektualna i społeczna, nadająca sens egzystencji i wszelkim indywidualnym i zbiorowym codziennym zaangażowaniom.

(Ząbkowice Śląskie)
W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.