10 grudnia 2018 r. w  Służejowie odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385. Tym samym rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja samorządu wojewódzkiego.

Wykonawca poinformował, że w pierwszej kolejności zbudowana będzie kanalizacja deszczowa. Prace związane z modernizacją drogi, w tym budową chodników i zatok autobusowych oraz odwodnieniem będą prowadzone wczesną wiosną. Projekt, dla którego inwestorem jest województwo dolnośląskie dotyczy odcinka w km 50+597,60 – 51+470, czyli fragmentu trasy przebiegającej przez Służejów. Wartość prac ustalona w wyniku przetargu to 2 951 457 zł, a wykonawcą jest wrocławska firma Eurovia Polska.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, wykonawcy zadania oraz gminy Ziębice reprezentowanej przez burmistrza Ziębic Mariusza Szpilarewicza.