Od 3 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Wsparcie może uzyskać około 7 osób bezrobotnych zarejestrowanych. Środki na ten cel są zapewnione w ramach środków Funduszu Pracy tzw. Algorytmu. Nabór będzie trwał do dnia 10 grudnia 2018 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy) w Ząbkowicach Śląskich.

Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000 złotych, natomiast okres prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zawartych umów trwać będzie minimum 12 miesięcy.

Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP). Formularz wniosku można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (dokumenty do pobrania).

Bliższe informacje udzielane są w pokoju nr 17 (I piętro) – tel. 748166717.

Załączniki

Formularz informacji

Informacje o środkach

Oświadczeni dla poręczycieli

Zaświadczenie

Wniosek o dotację