28 listopada 2018 r. w Ziębickim Centrum Kultury odbył się VII Konkurs piosenki przedszkolnej „Rozśpiewane przedszkolaki”.

Organizatorem konkursu  było Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach. Konkurs przygotowały i prowadziły nauczycielki przedszkola – Kamila Pierzak i Małgorzata Kułach. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury w składzie: Aneta Leńska, Mirosław Masłowski i Andrzej Tomczuk. W konkursie  wzięło udział 10 zespołów z gminnych placówek oświatowych, w tym jeden zespół z przedszkola w Ciepłowodach (pięć w kategorii 5-6 latków i pięć w kategorii 3-4 latków). W tegorocznym konkursie zespoły dziecięce wykonywały piosenki – kolędy i pastorałki pod hasłem „Maleńka miłość w żłobie śpi”. Wykonania były bardzo udane, kostiumy przepiękne, dzieci zaprezentowały się rewelacyjnie i bez tremy wprowadzając gości w klimat świąt Bożego Narodzenia.

Wynik konkursu w kategorii 5-6 latków
  • I miejsce: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – zespół „Jeżyki” (opiekun zespołu Małgorzata Kułach),
  • II miejsce: Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oddz. w Pomianowie – zespół „Biedronki” (opiekun zespołu Adela Działek),
  • III miejsce: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – zespół „Motyle” (opiekun zespołu – Dorota Sobczyk).
Wynik konkursu w kategorii 3-4 latków
  • I miejsce: Przedszkole Na Orlej Polanie – zespół „Motylki” (opiekun zespołu – Justyna Jaszczyszyn),
  • II miejsce: Samorządowe Przedszkole „Bajkowa Kraina” z Ciepłowód – zespół „Słoneczka” (opiekunki zespołu Agnieszka Zawadzka, Barbara Sulima),
  • III miejsce: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – zespół „Biedronki” (opiekun zespołu – Katarzyna Budakowska-Berlińska).

Realizacja imprezy i jej atrakcyjna forma były możliwe dzięki wsparciu które przekazali: Roman Fester – starosta ząbkowicki, Mariusz Szpilarewicz – burmistrz Ziębic, Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Towarzystwa Eksploatacji Surowców Mineralnych w Doboszowicach i Pani Patrycja Całka. Za pozyskane fundusze zakupione zostały atrakcyjne nagrody dla uczestników. Nagrodę otrzymał każdy uczestniczący w konkursie zespół oraz każde dziecko (medale, dyplomy, statuetki, książki, maskotki, gry planszowe).

Wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom gratulujemy udanych występów, a sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach