16 grudnia 2018 r., w trakcie Jarmarku Świątecznego, w Bardzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a tym samym otwarcie zrewitalizowanej ulicy Głównej, Kolejowej oraz placu Wolności.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 3,1 mln zł, a dofinansowanie pozyskane przez gminę Bardo z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wyniosła 1,6 mln zł.

Wielu mieszkańców Barda zgromadziło się w centrum miasta, aby zobaczyć otwarcie drogi. Oczywiście nie zabrakło władz gminy z burmistrzem Miasta i Gminy Bardo Krzysztofem Żegańskim na czele, starosty ząbkowickiego Romana Festera, proboszcza parafii ojca Mirosława Grakowicza i przedstawiciela głównego wykonawcy z firmy Polskie Surowce Skalne – Grupa Budowlana. Wśród osób przecinających wstęgę znalazła się również przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie Barbara Strzelec, wiceburmistrz Krystyna Sobieraj oraz przedstawicielka mieszkańców Ewa Chludzińska. Po symbolicznym otwarciu zgromadzeni goście dokonali pierwszego przejazdu kolejką po odremontowanej drodze. Wielu mieszkańców cieszy się z zakończenia inwestycji i przywróceniu temu miejscu swojego historycznego wyglądu.

Gmina Bardo dziękuje za pomoc przy organizacji otwarcia drogi firmie SKI-RAFT i Łukaszowi Zielińskiemu.

Inwestycja ze wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie” Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury  Drogowej przy współudziale Gminy Bardo.