Już jutro, czyli w piątek 7 grudnia 2018 r. odbędzie się inauguracyjny dzień handlowy na zrewitalizowanym targowisku w Ziębicach zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 9. Inwestycja polegająca na przebudowie targowiska gminnego realizowana była przez firmę ZBYLBRUK sp. z o.o. z Bobolic.

Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 3,5 mln złotych. Na realizację inwestycji gmina pozyskała prawie milion złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” – operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Na tym samym nowym targowisku w sobotę 15 grudnia 2018 r. odbędzie się tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, na który serdecznie zapraszają gospodarze gminy Ziębice.

Udostępnione przez: UM Ziębice