Radna Sylwia Demidowicz wybrana drugą wiceprzewodniczącą rady, zwiększone nakłady na niektóre projekty inwestycyjne, ustalenie składów komisji resortowych i wybór ich przewodniczących – to tematyka drugiej, już roboczej, sesji rady gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Obrady miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Dopełniono procedur związanych z konstytuowaniem się wybranej w październiku br. rady gminy. Radni wybrali drugą wiceprzewodniczącą kamienieckiej rady. Jedyną zgłoszoną kandydatką była radna Sylwia Demidowicz, która uzyskała wymaganą większość w głosowaniu tajnym. Wraz z wybranym tydzień wcześniej radnym Tadeuszem Cenarskim, będzie wspomagać radną Bernadetę Chodasewicz, która jest w rozpoczętej właśnie kadencji przewodniczącą rady gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W głosowaniach ustalono składy wszystkich komisji, zaś komisje wybrały spośród siebie przewodniczących. Radna Jadwiga Kopacz została szefem komisji rewizyjnej. Radna Sylwia Demidowicz przewodniczyć będzie pracom komisji budżetowej. Komisję oświaty poprowadzi radny Tadeusz Cenarski. Przewodniczącą komisji petycji została wybrana radna Maria Janik.

Głównym tematem obrad były zmiany budżetowe. Radni zaakceptowali rekomendowaną przez wójta uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Decyzja dotyczy rozszerzenie zabezpieczenia pożyczki z WGOŚiGW we Wrocławiu zaplanowanej na budową sieci wodociągowej w Doboszowicach i jest skutkiem wymagań stawianych przez fundusz. Do planu tegorocznych wydatków samorządowych wprowadzone zostało nowe zadania w postaci zakupu i zainstalowania wiaty przystankowej w Śremie oraz urządzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej. Zwiększone ponadto będą nakłady na budowę ścieżek w parku kulturowym oraz przebudowę targowiska w Kamieńcu Ząbkowickim. Zmniejszone natomiast będą planowane wydatki na rozwój infrastruktury cmentarza komunalnego i na zakup samochodu ciężarowego służącego do wywozu nieczystości stałych. Te i wszystkie pozostałe korekty budżetowe pozwolą przeznaczyć 540 tys. zł na przypadającą na rok 2018 spłatę rat kredytowych z tzw. „wolnych środków”. Odpowiadając na pytania radnych, wójt Marcin Czerniec wyjaśniał, że proponowane zmiany służą sprawnej realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych i bieżących gminy zaplanowanych na rok 2018 oraz projektów rozłożonych w czasie na lata następne.

W czasie sesji oświadczenie dotyczące swojego statusu odczytał radny Edward Szulin. Nawiązał w nim do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego podtrzymującego wcześniejsze postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o uchyleniu zarządzenia zastępczego wojewody dolnośląskiego w sprawie wygaszenia jego mandatu w VII kadencji. Domagał się przeprosin od włodarza gminy, który – zdaniem radnego – miał się dopuścić podawania wojewodzie niepotwierdzonych później przez sąd administracyjny informacji, które stały się podstawą do decyzji wydanej w stosunku do radnego przez administrację rządową w 2017 r. Wójt Marcin Czerniec, odnosząc się do wypowiedzi radnego, przypomniał okoliczności, w których skutecznie wygaszono już mandat radnego z tych samych przyczyn i dodał, że jako wójt gminy nie jest stroną w sporze pomiędzy wojewodą a sądem administracyjnym. Głos w dyskusji zabrał też były przewodniczący rady Dominik Krekora, który obserwując wymianę zdań pomiędzy wójtem a radnym, skierował uwagę pod adresem tego drugiego, aby przeprosił za swoją postawę w trakcie minionej już kadencji.

Przebieg całej 2. sesji rady gminy Kamieniec Ząbkowicki można obserwować na You Tube, gdzie obrady były transmitowane.