Gmina Ząbkowice Śląskie w roku 2018 zakończyła zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2018”, które zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z umową dotacji nr 401/D/OZ/WB/2018.

W ramach zadania unieszkodliwiono 107,203 Mg wyrobów zawierających azbest. Skorzystało: 46 osób i 4 instytucje. Koszt zadania wyniósł 47 664,57 zł brutto, w tym środki z WFOŚiGW  37 873,75 zł.