W ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia we współpracy z Powiatem Ząbkowickim CYKLOPROJEKTU w Srebrnej Górze zorganizowano spotkanie Mobilnego Punktu Doradczego poświęconego opracowywanej „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego”.

Podczas konferencji, która odbyła się 29 listopada 2018 r., oprócz przybliżenia przedstawicielom władz samorządowym kontekstu i celów realizowanego CYKLOPROJEKTU, przedstawione zostały przez partnerów czeskich dobre praktyki dotyczące realizacji i zarządzania powstałą infrastrukturą rowerową w Czeskiej Republice. Bardzo wymownym było też podsumowujące konferencję  wystąpienie Cezarego Grochowskiego z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej pokazujące w liczbach korzyści z inwestowania w rozwój infrastruktury rowerowej. Po zakończeniu konferencji, która odbywała się w klimatycznej sali konferencyjnej Fortu Donjon, uczestnicy konferencji mogli podziwiać rewitalizowaną Twierdzę Srebrna Góra podczas krótkiej wycieczki z przewodnikiem.