Wojciech to mieszkaniec Przedborowej i tamtejszej parafii. Jest w śpiączce. Rodzina ponosi olbrzymie koszty w związku z jego chorobą.  Prosimy o wsparcie i pomoc… 

Zapraszamy gorąco na koncert z którego przychód przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Wojciecha. Zaśpiewają dzieci ze Scholki „Światełka Pana” pod dyrekcją prowadzącej grupę Agnieszki Droś. Koncert odbędzie się w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, tj. w środę 26 grudnia 2018 r. po Mszy św. o godz. 11:30

To dobry czas na okazanie współczucia, życzliwości i wsparcia… Bądźmy razem… Patronat nad koncertem objął ks. proboszcz Janusz Rempalski –  współtwórca scholi.