22 listopada 2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Głównym celem projektu była: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy. Inicjatywa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej.

Rezultatem współpracy Kół Naukowych z Politechniki Wrocławskiej i Szkolnych Kół Zainteresowań były:

  1. Koło Naukowe Politechniki Wrocławskiej „PŁOMIEŃ” Wydział Mechaniczno – Energetyczny Szkolne Koła Zainteresowań „KOŁO PROGRAMOWANIA” Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, stworzyło Stację Badawczo-Pomiarową opartą na systemie Arduino, która dołączona do drona, bada jakość powietrza.
  2. Koło Naukowe Politechniki Wrocławskiej “Off Road” Wydział Mechaniczny, Szkolne Koła Zainteresowań „TOP MECHANIK” Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, stworzyło Łazika Marsjańskiego.

Efektem dodatkowym realizacji projektu dla uczniów  Szkolnych Kół Zainteresowań była:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych,
  • wykorzystanie poznanej wiedzy w dalszych etapach kształcenia,
  • integracja uczniów,
  • umiejętności pracy zespołowej,
  • wzrost samooceny i wiary w swoje możliwości,
  • rozwój zainteresowania związanego z programowaniem,
  • samodyscyplina i umiejętność gospodarowania swoim czasem,
  • wzrost wiedzy i umiejętności z elektroniki i programowania.