Sejmik Dolnośląski odbywa dzisiaj pierwszą sesję nowej kadencji. Ślubowanie złożyli wybrani miesiąc temu radni i powołany został zarząd województwa tworzony w ramach koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Marcin Gwóźdź – mieszkaniec Ząbkowic Śląskich jako pierwszy wicemarszałek Dolnego Śląska wszedł w skład ścisłych władz samorządowych naszego województwa.

Marcin Gwóźdź w latach 2000 – 2007 odpowiadał za procesy technologicznymi w jednym z zagranicznych przedsiębiorstw z branży produkcji urządzeń technicznych. W 2006 r. został wybrany na radnego rady miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z listy komitetu wyborczego wyborców „Ziemia Ząbkowicka”. Stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” objął w 2007 r. Jako lider komitetu wyborczego wyborców „Powiat XXI” w 2010 r. został wybrany radnym rady powiatu ząbkowickiego. W kolejnych wyborach samorządowych otrzymał mandat radnego powiatu ząbkowickiego startując z list Prawa i Sprawiedliwości. W 2016 r. po rezygnacji ze szefowania ząbkowickiej spółce „Delfin” objął funkcję prezesa zarządu największego polskiego zespołu kurortów „Uzdrowiska Kłodzkie” z siedzibą w Polanicy Zdroju. Odwołany z tego stanowiska pod koniec 2017 r., a w połowie 2018 r. został członkiem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych KGHM PM SA we Wrocławiu i to stanowisko piastował do dzisiaj. Na objętym dzisiaj stanowisku będzie odpowiadać za rozwój obszarów wiejskich i sektor rolnictwa.

W tegorocznych wyborach samorządowych nie kandydował. W związku z wyborem na wicemarszałka województwa dolnośląskiego będzie się musiał zrzec pozycji w grupie kapitałowej KGHM PM SA. Dzisiejsza decyzja sejmiku dolnośląskiego dla Marcina Gwoździa oznacza powrót do sektora samorządowego, od którego 12 lat temu zaczęła się jego kariera polityczna.

Marcin Gwóźdź ma 40 lat, żonaty, ojciec trzech córek.  Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, oraz Politechniki Wrocławskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy. Dysponuje licencją doradcy restrukturyzacyjnego i może ponadto wykonywać czynności syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach naprawczych i restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego.

Marcin Gwóźdź w sali obrad Sejmiku Dolnośląskiego na chwilę przed ogłoszeniem wyników głosowania nad składem zarządu województwa dolnośląskiego.

Obradujący, dzisiaj po raz pierwszy w nowym 36-osobowym składzie, sejmik dolnośląski wybrał swojego przewodniczącego, którym głosami 21 radnych został Andrzej Jaroch (PiS). Iwona Krawczyk (PO) była jego kontrkandydatką i uzyskała poparcie 15 radnych. Prawdopodobnie obejmie ona jeszcze dzisiaj mandat posła na Sejm RP (po Stanisławie Huskowskim, który w październikowych wyborach zdobył mandat radnego sejmiku). Ciekawostką tej roszady jest fakt, że gdyby Iwona Krawczyk odmówiła przyjęcia fotela sejmowego, następnym „biorącym” wakujący mandat w parlamencie jest Tadeusz Maćkała, który jako kandydat PiS ubiegał się o mandat radnego w powiecie wałbrzyskim i zapewne w tych barwach znalazłby się w ławach sejmowych.

Marszałkiem Dolnego Śląska, także większością 21 głosów, wybrano na kolejną kadencję Cezarego Przybylskiego (BpS). Do zarządu – poza Marcinem Gwoździem (PiS) – weszli także: Michał Bobowiec (BpS), Tymoteusz Myrda (BpS) oraz Marcin Krzyżanowski (PiS).