W pierwszych dniach listopada 2018 r., w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, odbyły się „Europejskie Dni Pracodawców 2018 w powiecie ząbkowickim”. Kulminacją tego cyklu spotkań była konferencja pod hasłem „Współczesny rynek pracy”, której adresatami byli pracodawcy z powiatu ząbkowickiego. To była druga już w ostatnich dniach prestiżowa konferencja animowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, po sympozjum na temat aktywizacji zawodowej młodzieży.

Konferencję, która miała miejsce 16 listopada 2018 r. otworzyli starosta ząbkowicki Roman Fester oraz Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Pierwszym prelegentem był wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki. Szeroko omówił on szanse i możliwości wsparcia przedsiębiorców przez DWUP przy pomocy środków unijnych i rządowych, jakimi dysponuje ta instytucja. Z kolei Zdzisław Kowalski – kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku podjął tematykę aktualizacji prawa pracy w Polsce.

Na temat środków, jakie pracodawcy mogą pozyskać z Krajowego Funduszu Pracy mówiła Donata Ignasiak – kierownik Centrum Aktywizacji Pracy działającego w strukturze PUP w Ząbkowicach Śląskich. Jej zastępczyni Renata Kądziołka zreferowała natomiast paletę instrumentów rynku pracy, jakie pracodawcom obecnie oferuje ząbkowicki urząd pracy. Kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców szczegółowo przedstawiła Aneta Pruchniewska – odpowiedzialna w PUP za pośrednictwo pracy oraz przybyli na spotkanie przedstawiciele Straży Granicznej. Referenci odpowiadali też na pytania licznie obecnych uczestników konferencji – zadawane publicznie, ale też w trakcie bezpośrednich rozmów. Podsumowania referatów i dyskusji dokonała dyrektor Irena Balikowska.

W imieniu zespołu Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich pragnę podziękować wszystkim uczestnikom konferencji „Współczesny rynek pracy” organizowanej w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018, a która odbyła się 16 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez Państwa w czasie konferencji okaże się pożyteczna, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem lub też kontynuacją owocnej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich.
Zapraszamy do udziału  w naszych kolejnych konferencjach.
Irena Balikowska
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, w dniach 5 – 16 listopada 2018 r., miało miejsce szereg innych wydarzeń w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018 w powiecie ząbkowickim.

Dni otwarte

  • 78 pracodawców odwiedziło Powiatowy Urząd Pracy, pracownicy PUP udzielali firmom informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy, które są do nich adresowane.

Wizyty studyjne uczniów u lokalnych pracodawców

  • Uczniowie ząbkowickich szkół byli lokalnych pracodawców: Baud Polska Sp. z o.o., MiK Sp. z o.o. oraz ALDA S.A., uczniowie ostatnich klas szkól ponadgimnazjalnych o profilu mechanicznym (obróbka skrawaniem) mieli możliwość zwiedzić w tym dniu zakłady pracy i zapoznać się z warunkami pracy.

Wizyty doradcy zawodowego w szkołach

  • Doradca zawodowy spotkał się z uczniami klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława, uczniami klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich oraz uczniami klas IV Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, w spotkaniach uczestniczyło 101 uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podczas spotkań doradca zawodowy informował uczniów o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłości oraz pożądanych przez pracodawców kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, uczniowie otrzymali od doradcy  ulotki  m.in. sieci EURES, broszury „Młodzi na start” oraz materiały „Barometr zawodów 2018 powiat ząbkowicki”, „Zawody przyszłości – co warto studiować”, „Droga do sukcesu – idealny pracownik /cechy”, „Moje mocne strony”, Mini test „Czy znasz siebie?

Ponadto W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018 w powiecie ząbkowickim Powiatowy Urząd Pracy:

  • nawiązał kontakt po raz pierwszy z 86 nowymi pracodawcami,
  • pozyskał 45 ofert na 89 miejsc pracy.