Czeka nas drugie, zapewne nie mniej pasjonujące od pierwszego, spotkanie ze spisaną historią Ząbkowic Śląskich.

Przypomnijmy – rok temu, tj. w listopadzie 2017 r. odbyła się promocja książki pod redakcją Kamila Pawłowskiego pt. „Wokół dziejów miasta 730 lat Ząbkowic Śląskich”. Monografia była pokłosiem konferencji naukowej, jaka odbyła się wiosną 2017 r. i skupiła elitę badaczy przeszłości, którzy przez pryzmat swoich naukowych dociekań ukazali wybrane aspekty historii naszego miasta. Z kolei wiosną 2017 r. zorganizowana została druga konferencja pod hasłem „Wokół dziejów miasta”. Jej głównym wątkiem była 160. rocznica wielkiego pożaru Ząbkowic Śląskich.

Nadszedł czas, aby zebrać treści kolejnego spotkania i podzielić się nimi w formie książkowej. Serdecznie zapraszamy na promocję tomu „Wokół dziejów miasta II. 160. rocznica pożaru Ząbkowic Śląskich (1858-2018). Podczas spotkania, każdy gość otrzyma jeden darmowy egzemplarz książki. Będzie również okazja do rozmowy z autorami poszczególnych artykułów.

Promocja książki pt. „Wokół dziejów miasta II” odbędzie się w czwartek 29 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w sali reprezentacyjnej Ratusza w Ząbkowicach Śląskich.