Samorządy finalizują powyborcze personalne rozstrzygnięcia. Dzisiaj kończy się ustawowy termin przeprowadzenia pierwszych sesji, ślubowania radnych i włodarzy, czyli objęcia przez nich mandatów uzyskanych w wyborach, które odbyły się 21 października 2018 r.

W tym tygodniu – jak już informowaliśmy w naszym portalu – ukonstytuowały się władze samorządu dolnośląskiego. Prawo i Sprawiedliwość razem z Bezpartyjnymi Samorządowcami sformowali zarząd województwa. Marszałkiem został wybrany ponownie Cezary Przybylski (BpS), a pierwszym wicemarszałkiem ząbkowiczanin Marcin Gwóźdź (PiS). Dzisiaj (sesjami rad gmin w Kamieńcu Ząbkowickim i Ciepłowodach) kończy się maraton porządkujący personalia w samorządach powiatu ząbkowickiego. Wybrani miesiąc temu radni i włodarze gmin złożyli ślubowania obejmując tym samym swoje urzędy, a w radach wybrano przewodniczących. Jak relacjonowaliśmy w naszym portalu Wszyscy wybrani wójtowie i burmistrzowie startowali jako kandydaci niezależni, ale ich sympatie polityczne czy wręcz partyjna przynależność oznaczają dominację środowiska Platformy Obywatelskiej (Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Bardo), Polskiego Stronnictwa Ludowego (Stoszowice) oraz Prawa i Sprawiedliwości (Ciepłowody i Kamieniec Ząbkowicki).

Wczoraj sformowane także zostały władze powiatu ząbkowickiego. Zawarte tam porozumienie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało „skonsumowane” podjętymi w trakcie sesji inauguracyjnej decyzjami personalnymi. Żadna nie była zaskoczeniem, ale dopełniono formalności, dzięki którym władze powiatowe od wczoraj działają w komplecie. Przewodniczącym rady powiatu został Dariusz Marcinków (PO), a jego zastępcami Anna Gołdyn (PSL) i Marian Kozyra (PO).

Na starostę wybrany został po raz trzeci Roman Fester (PO), a jego zastępcą Waldemar Wieja (PSL). Członkami zarządu są: Justyna Giryn (PO), Andrzej Regner (PO) i Robert Szwarc (PSL).

Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego i początkowo prowadziła je Danuta Woźniak-Łągiewka (PiS) – radna seniorka. Przebieg sesji był transmitowany online (od obecnej kadencji wszystkie samorządy mają ustawowy obowiązek udostępniania przebiegu sesji „na żywo” oraz wykazywania imiennie wyników głosowań radnych), a radni (poza dotyczącymi spraw personalnych) używali elektronicznego systemu głosowania. Karina Kowal w imieniu powiatowej komisji wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze i złożyła relację z przebiegu październikowych wyborów w naszym powiecie. Następnie w kolejności alfabetycznej radni złożyli ślubowania (nieobecny był Kazimierz Piątkowski – PiS). W kolejnych turach głosowań ustalono skład prezydium rady i wybrany został zarząd powiatu ze starostą na czele. Gratulacje powiatowym samorządowcom złożyli burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek (PO) oraz Paweł Gancarz (PSL). W sesji uczestniczyli także: Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego Stoku, Mariusz Szpilarewicz – burmistrz Ziębic i Łukasz Białkowski – wójt Ciepłowód. Byli też obecni szefowie instytucji powiatowych oraz urzędnicy starostwa.

Pod koniec oświadczenia o powołaniu klubów złożyli Robert Szwarc – w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Ewa Figzał – w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Nie było za to oświadczeń dotyczących organizacji pracy radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. Następna sesja, już w trybie roboczym odbędzie się 30 listopada br.