Po województwie, powiecie, także w gminach dobiegł proces konstytuowania się organów jednostek samorządu terytorialnego po wyborach, które odbyły się w październiku br. Jedna z ostatnich w cyklu inaugurującym nową kadencję była sesja rady gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Rozpoczęcie obrad, które miały miejsce 23 listopada 2018 r. poprowadził radny senior Tadeusz Cenarski. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i w obecności sztandaru gminny, wybrani na ósmą już i po raz pierwszy 5-letnią kadencję kamienieccy radni złożyli ślubowanie. Agnieszka Rogowska-Koprzak, w imieniu gminnej komisji wyborczej zrelacjonowała przebieg tegorocznych wyborów samorządowych na terenie gminy i wręczyła zaświadczenie o wyborze wójtowi. Nową przewodniczącą rady gminy Kamieniec Ząbkowicki została wybrana Bernadeta Chodasewicz. Na wiceprzewodniczącego powołano Tadeusza Cenarskiego. Ślubowanie złożył Marcin Czerniec – wybrany na czwartą kadencję wójt Kamieńca Ząbkowickiego. W swoim wystąpieniu programowym włodarz dziękował wyborcom za zaufanie i zaprosił wszystkich radnych do współpracy na rzecz dobra wspólnego gminy. Przedłożył też główne założenia planu działania, jaki zamierza realizować przez najbliższe pięć lat wspólnie z radnymi, sołtysami i przede wszystkim ze wszystkimi mieszkańcami. W części roboczej rada przyjęła m.in. uchwałę ustalającą wynagrodzenie wójta oraz inne uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy.

W najbliższym czasie radni we wszystkich samorządach ustalą składy komisji i  przyjmą plany pracy. Przede wszystkim jednak samorządowcy przystąpią do analiz projektów budżetów swoich jednostek na rok 2019. Można się zatem spodziewać bardzo pracowitego okresu przedświątecznego, szczególnie jeśli rady będą dążyć do przyjmowania prognoz finansowych jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Zaczyna się tym samym normalna i systematyczna praca w samorządach.

Przypomnijmy, że urzędy gmin, powiatu i województwa są zobowiązane do udostępniania przebiegu sesji „na żywo” oraz w formie zapisów video. Pod tym względem gmina Kamieniec Ząbkowicki, jako jedyna w powiecie ząbkowickim, wyprzedziła o całą kadencję inne samorządy, bo sesje (a nawet komisje) były udostępniane w formie video od 2014 r. Obecnie już w każdym samorządzie można osobiście, bez wychodzenia z domu, przyglądać się i przysłuchiwać pracy radnych i włodarzy. Taki obowiązek nałożony został ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Należy też oczekiwać udostępniania imiennych wyników głosowań, do których należy używać systemów elektronicznych umożliwiających obserwację decyzji radnych. Wyniki głosowań powinny być publikowane niezwłocznie po sesji. Do czasu wprowadzenia tych urządzeń, radni są zobowiązani każdorazowo do głosowania poprzez głośne wypowiedzenie formuły „za” czy „przeciw” (lub „wstrzymuję się”), co jest rejestrowane na video. Obecnie przebieg sesji można odtworzyć w formie video w gminach: Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok. Nie są natomiast dostępne video z gmin: Ciepłowody i Ziębice oraz z powiatu ząbkowickiego.