Biografie i kroniki są ogniwami łańcucha historii minionych, współczesnych oraz przyszłych pokoleń; są jak nić wskazująca skąd, którędy i dokąd zmierzamy jako osoby i społeczności; zerwane burzami dziejów, niekiedy zmieniają bieg, ale ponownie złączone ukazują proces nieustannych przemian, które pamiętamy, które tworzymy, i które przewidujemy i wreszcie tych, których nie pamiętamy, nie dostrzegamy i nie planujemy.  

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.