Od ponad 60 dni jest niedostępna dla zwiedzających. Od roku wiadomo, że należało podjąć pilne działania zabezpieczające i konserwatorskie. Od trzech lat wiadomo, że kondycja obiektu wyraźnie pogarsza się. Mowa o Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich.

O poważnym problemie sztandarowego ząbkowickiego zabytku kilkakrotnie pisaliśmy w naszym portalu. Ostatni kompleksowy remont konserwatorski miał miejsce dziesięć lat temu. Wczoraj minął termin składania ofert na wykonanie robót nakazanych przez nadzór budowlany i konserwatora zabytków w drugim już przetargu. Pierwszy przetarg miesiąc temu unieważniono, gdyż cena w jedynej złożonej ofercie przekraczała o 26 tys. zł kwotę 130 tys. zł, jakie zarezerwowano na ten cel w budżecie gminy.

W pierwszym postępowaniu od oferentów wymagano 6-tygodniowego terminu realizacji zlecenia. W drugim przetargu ustalono znacznie dłuższy, bo 4-miesięczny  termin wykonania prac, ale nie podniesiono sumy, jaką gmina zamierza wydać na pokrycie kosztów zadania.

Ponad 30 dni potrzebował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, aby udzielić ząbkowiczanom – za naszym pośrednictwem – prostej informacji o decyzjach podejmowanych w sprawie stanu technicznego Krzywej Wieży. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na nasze pytania dotyczące postępowań związanych z budowlą.

Z udostępnionych nam danych wynika, że służby kontrolne PINB dokonały sprawdzenia Krzywej Wieży 27 września 2018 r. Tego dnia, po stwierdzeniu „pęknięcia pionowego pomiędzy bryłą główną obiektu a łącznikiem komunikacyjnym” (czyli pomiędzy wieżą i przybudówką, przez którą wchodzi się do wieży). I tego samego dnia zapadła decyzja o wyłączeniu Krzywej Wieży z użytkowania. Natomiast dopiero 5 października 2018 r. (czyli 5 dni przed dniem, kiedy pytaliśmy o przyczyny zamknięcia Krzywej Wieży i w PINB odmówiono nam wyjaśnień zasłaniając się tajemnicą służbową) wydano gminie decyzję o zakazie użytkowania Krzywej Wieży. Natomiast 22 października 2018 r., czyli prawie miesiąc po stwierdzeniu awarii budowlanej, nadzór budowlany przekazał swoje stanowisko w tej sprawie konserwatorowi zabytków w Wałbrzychu.

Z opisanych wyżej faktów oraz z innych, o jakich pisaliśmy w naszym portalu pod koniec października br. wynika, że co najmniej trzy lata trwał stan, w którym kondycja budowlana Krzywej Wieży pogarszała się. Co najmniej rok gmina nie podejmowała działań w kierunku przygotowania i przeprowadzenia konserwacji zabytku. Nie przeszkadzało to w udostępnianiu Krzywej Wieży turystom, a wg sprawozdań publikowanych przez gminę Krzywą Wieżę i inne atrakcje Ząbkowic Śląskich tylko w 2018 r. zwiedziło ponad 30 000 osób. Teraz wiemy już z pewnością, że w optymistycznym wariancie, na Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich będzie można wejść dopiero po świętach wielkanocnych 2019 r. Póki co można za to przyglądać się jej przechylonej sylwetce tylko z zewnątrz.

Czy jesienna i zimowa pogoda nie pogorszy stanu technicznego Krzywej Wieży? Kilka dni temu w portalu społecznościowym Facebook, w grupie Ziemia Ząbkowicka wczoraj i dziś zamieszczono aktualne zdjęcie Krzywej Wieży – zamieszczamy je poniżej.