Ewa Figzał została odwołana ze stanowiska zastępcy burmistrza Ząbkowic Śląskich. Komunikat na ten temat został opublikowany przez magistrat 23 listopada 2018 r., choć Marcin Orzeszek formalnie decyzję podjął 21 listopada 2018 r. Wkrótce zastępcą burmistrza przestanie też być Piotr Miernik.

Jak podano w oficjalnym komunikacie „rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na mocy porozumienia z inicjatywy pracownika.” Ujawnione dzisiaj posunięcie szefa urzędu miejskiego jest związane z zakazem łączenia niektórych stanowisk samorządowych, a Ewa Figzał 22 listopada 2018 r. (co relacjonowaliśmy w naszym portalu) objęła mandat radnej rady powiatu ząbkowickiego i jest tam przewodniczącą klubu Platformy Obywatelskiej.

Ewa Figzał zajmowała stanowisko zastępcy burmistrza Ząbkowic Śląskich od końca 2010 r. W latach 2002 – 2006 była radną powiatową, a wcześniej także radną gminy Ząbkowice Śląskie. Przez szereg lat była także dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. W tegorocznych wyborach samorządowych startowała z pozytywnym wynikiem na radną powiatową z listy komitetu wyborczego Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Głosowało na nią 464 wyborców w okręgu nr 4 (obejmującym gminę Ząbkowice Śląskie), co stanowi 5,09% ogółu ważnych głosów oddanych w tym okręgu na wszystkich kandydatów.

Jak wynika z informacji dostępnych w serwisie internetowym urzędu miejskiego, Ewa Figzał jest obecnie kierownikiem wydziału edukacji i spraw społecznych. Stanowisko to pełniła dotąd Anna Marcinków. Na widocznym poniżej schemacie organizacyjnym ząbkowickiego magistratu (zrzut ekranowy strony internetowej – wg stanu na chwilę publikacji niniejszej informacji) „wydział edukacji” pojawia się dwukrotnie, nie wiadomo zatem jaką rolę pełnić będzie dotychczasowa kierowniczka wydziału edukacji, kultury, sportu i spraw społecznych.

Jak już pisaliśmy w naszym portalu posadę zastępcy burmistrza z końcem bieżącego roku straci także drugi z zastępców burmistrza Piotr Miernik. Nieoficjalnie mówi się, że objąć stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”. Zwolniło się ono po odwołaniu w piątek przed wyborami samorządowymi Piotra Szymańskiego, który w niedzielę wyborczą zdobył mandat radnego powiatu ząbkowickiego startując z listy Kukiz’15.

Wobec powyższego należy się spodziewać, że najpóźniej na początku 2019 roku poznamy nazwisko nowego zastępcy lub nazwiska zastępców burmistrza Ząbkowic Śląskich.