Poruszamy się po linii czasu, na której każdy z nas i całe zbiorowości zostawiają po sobie wartości trwalsze, niż ich niezapomniani twórcy lub pustkę, której sprawcy znikają w mgle niepamięci; patrząc na dobra kultury materialnej – na przykład w Kamieńcu Ząbkowickim – możemy niemal bezbłędnie dostrzec prawdę, że ramy doraźności przetrwać mogą tylko ludzie otwarci na przyszłość.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.