Wielobarwne i wielowątkowe, nasycone historią, poezją, śpiewem i tańcem – tak wyglądało spektakularne widowisko, jakie z inicjatywy Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, zaprezentowała młodzież w Ząbkowicach Śląskich. Przez prawie dwie godziny oglądaliśmy i słuchaliśmy przesłania o miłości do Polski i tęsknocie do wolności.

15 listopada 2018 r., w obecności sztandaru Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, czyli głównego organizatora apelu, wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestników spotkania z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości powitała Krystyna Zerbok – dyrektor ząbkowickiej placówki OHP. Głos zabrała Bernadetta Brożyna – komendantka wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy z Wrocławia. Zwróciła uwagę na potrzebę świętowania niepodległości Polski przypominając, że obchodzimy „zaledwie 100-lecie wolności po 123 latach braku Polski na mapach świata, a wolność jest nam, współczesnym, nie tylko dana, ale i zadana”. Nawiązała tym sposobem do słów Świętego Jana Pawła II i zachęcała do angażowania się w pracę na rzecz wolnej i suwerennej Polski.

Po części oficjalnej apelu, na scenie Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wystąpiła młodzież, w tym wychowankowie OHP. Krótki film przypomniał najpierw okoliczności, w jakich w 1918 roku Polska odzyskiwała suwerenną państwowość. Później recytacjami, śpiewem i tańcem snuta była opowieść o przyczynach rozbiorowego rozdarcia naszego kraju, o niegasnącym umiłowaniu wolności, o wiecznie żywej tęsknocie za ojczyzną i wreszcie o radości z odzyskania niepodległej Polski, o dumie z polskości i woli bezgranicznego poświęcenia się dla jej pomyślnej przyszłości. Żywiołowe tańce, energetyczne wokale, przejmujące recytacje, tworzące łańcuch niezwykle wzruszającej narracji dał widzom panoramiczny i głęboki zarazem obraz narodowej dumy Polaków.

Dziewczęta i chłopcy, poprzez swoją urodę, radość, talenty i autentyzm podzielili się z obecnymi na widowni osobami niecodziennym ładunkiem szczerego patriotyzmu. Z pewnością twórcy widowiska, jak i sama młodzież, na co dzień – podobnie jak każdy z nas – zderza się z prozą niekiedy trudnej polskiej rzeczywistości. Można jednak mieć nadzieję, że takie podniosłe chwile zostawiają w umysłach i sercach dobry i trwały ślad. O tym mówiła na zakończenie Krystyna Zerbok, recytując własny, bardzo wzruszający, wiersz o trudnym polskim patriotyzmie. Pani dyrektor Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich podsumowała uroczystość i podziękowała wszystkim przybyłym gościom. Odbyło się także wręczenie nagród w regionalnym konkursie pod hasłem „Moja Ojczyzna – mój patriotyzm”. Laureaci w kategoriach poezja i proza otrzymali z rąk pani komendant Bernadetty Brożyny nagrody i dyplomy.