Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby w wieku 18 – 35 lat na spotkanie organizacyjne dotyczące udziału w projekcie „Nowe Horyzonty”, które odbędzie się w piątek 18 października 2018 roku o godz. 10:00 i godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich (ul. Powstańców Warszawy 7 – sala narad).

Uczestnikami projektu mogą być:

  • Osoby w wieku 18-35 lat
  • Osoby niepracujące (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP).
  • Osoby nieuczące się i nieszkolące – np. absolwenci szkół, studiów.
  • Osoby mieszkające w województwie dolnośląskim.

Projekt obejmuje:

  • 180 godzin (30 dni) stażu dostosowanego do umiejętności i potencjału uczestnika u niemieckich pracodawców w Dreźnie (np. praca biurowa, informatyczna, produkcyjna, turystyczna, opiekuńcza, budowlana).
  • 4500 zł wynagrodzenia (4 tys. na rękę) / 180 godz. pracy (obejmujące stypendium i kieszonkowe na wyżywienie).
  • nocleg, dojazd i ubezpieczenie zdrowotne.
  • Darmowy kurs niemieckiego(90 godzin; różne poziomy, również dla nieznających języka) przed wyjazdem za granicę oraz dodatkowe zajęcia w trakcie stażu.
  • Po powrocie do kraju dla chętnych certyfikowane szkolenie zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika (w czasie szkolenia przewidziane stypendium).
  • Wsparcie mentora i pośrednika pracy – przygotowanie do wyjazdu.

Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy / tel. 748 166714 / Fundacja IMAGO Ząbkowice Śląskie: ul. Melioracyjna 3 (budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego) / tel: 506734672 / email:   nowehoryzonty@fundacjaimago.pl  / www.fundacjaimago.pl

Załączniki

Opis projektu

Załącznik pocztowy

Plakat

Ulotka A

Ulotka B