12 października 2018 r. klasy I – VIII zebrały się w sali gimnastycznej, aby obejrzeć apel przygotowany przez klasy 8. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Apel rozpoczęły werble, a następnie wkroczył poczet sztandarowy i został odśpiewany hymn szkoły. Program artystyczny zaczął się piosenką, następnie uczniowie przedstawili sceny, które bawiły nas do łez, humory z zeszytów szkolnych i wspominali śmieszne sytuacje, do jakich nie raz dochodzi na lekcjach. Scenki te rozbawiły zebranych do łez. Śpiewali także piosenki dedykowane nauczycielom i wychowawcom.

Po występie nadszedł czas na przemówienie dyrektora Andrzeja Popławskiego, który ogłosił, że tegoroczną Nagrodę Burmistrza otrzymała Pani Małgorzata Zabłocka. Pan Dyrektor wręczył także Nagrody Dyrektora dla zasłużonych nauczycieli, a na koniec podziękował wszystkim za współpracę i wkład, jaki wnoszą w swoją pracę. Zaprosił też emerytowanych nauczycieli na poczęstunek, przy którym mogliby powspominać czasy, gdy zasiadali za biurkiem, swoich uczniów  i wychowanków.

1 października 2018 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z okazji tego święta Samorząd Uczniowski zaprosił  uczniów klas IV – VIII na program artystyczny, dzielni rycerze zmagali się z trudnymi zadaniami.

Było przyszywanie guzików, wiązanie krawatów i tańce. Jury bacznie obserwowało zmagania naszych rycerzy, bowiem po wszystkich konkurencjach został wybrany SUPER CHŁOPAK SUPER SP 1. W tym roku szkolnym 2018/1019 SUPER CHŁOPAKIEM SUPER SP1 okazał się uczeń z klasy VIII b Kacper Marszałek, który sprostał wszystkim zadaniom na 6. Oprócz tego na lekcji wychowawczej w każdej klasie dziewczęta przygotowały prezenty, z tego faktu wszyscy chłopcy bardzo się cieszyli, co okazywali na przerwach szkolnych.

Justyna Zabłocka – SP1 Ząbkowice Śląskie