Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się każdego roku w ostatni piątek września. Celem akcji było nauczanie matematyki poprzez zabawę. Taka forma pracy zachęcić miała do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia i była okazją dla uczniów do nadrobienia zaległości. Dorośli za to mogli dać przykład dzieciom, wykazując się znajomością trudnych przypadków mnożenia. 

Tym razem dzień przypadł na 28 września. W tym roku po raz pierwszy do akcji przyłączyła się także Szkoła Podstawowa w Ciepłowodach. Przygotowania trwały kilka dni, a uczniowie w tym czasie przygotowali plakaty, rekwizyty, losy, dekorację i aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia. Także nauczycielki matematyki miały ręce pełne roboty: z pośród piątoklasistów musiały wybrać kilkuosobowe Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zadaniem wybranej komisji było przeprowadzenie wśród uczniów starszych klas egzaminu ze znajomości tabliczki mnożenia.

Główną formą egzaminów było losowanie zadań o różnym stopniu trudności. Każda osoba, która odpowiedziała (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z wybranego losu w ciągu 3 min, otrzymała tytuł i certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Posiadanie certyfikatu to ogromna motywacja dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Akcja prowadzona była także wśród mieszkańców Ciepłowód. Powołane Patrole Egzaminacyjne, w sposób bardzo przyjemny i delikatny dokonywały sprawdzenia „tabliczkowej wiedzy” wśród osób dorosłych. Uczniowskie Patrole odwiedziły Urząd Gminy oraz lokalne instytucje: Gminny Ośrodek Kultury, Bank, sklepy, aptekę. Oczywiście egzaminy odbyły się jeśli dorośli wykazali się odwagą i chęcią udzielania odpowiedzi. Było bardzo zabawnie, a mieszkańcy wyrażali wiele emocji. Zarówno zaskoczenie, jak i zadowolenie, że pozytywnie zdali egzamin, uzyskując tym samym tytuł MT EXPERT. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwały nauczycielki matematyki:  Elżbieta Opyc, Adriana Sołtysiak, Justyna Gach.

Tekst: Adriana Sołtysiak