W subiektywnej prasówce – na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.

Express Miejski (28.09.2018) podejmuje temat, który od kilkunastu dni rozgrzewa fora internetowe mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie.

Na działce należącej do prywatnego inwestora znalazły się m.in. odpady zawierające azbest, opony czy różnego rodzaju tworzywa sztuczne szkodliwe dla środowiska. Sprawa ujrzała światło dzienne po interwencji mieszkańców wsi. Na portalu społecznościowym pojawiły się krótkie filmiki, na których widać mnóstwo odpadów zgromadzonych na prywatnym terenie w Szklarach-Hucie nieopodal drogi krajowej nr 8. Na innych materiałach wideo widać, jak samochody ciężarowe wysypują ziemię na nagromadzone wcześniej odpady aby, jak twierdzą mieszkańcy, zatuszować cały proceder nielegalnego składowiska. O sprawie zostały poinformowane władze ząbkowickiego magistratu. Urzędnicy w drugiej połowie sierpnia przeprowadzili oględziny terenu, a zastaną sytuację udokumentowali zdjęciami. Następnie przekazali sprawę do starosty – jako organu wydającego zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu. Wizję lokalną przeprowadzili też pracownicy starostwa. – W wyniku dokonanych oględzin i otrzymanych wyjaśnień ustalono, iż wśród gromadzonych odpadów na działce są m.in. gruz, beton, korzenie drzew, wata szklana, fragmenty papy, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, elementy konstrukcji metalowych, odpady z cięcia kamienia, styropian, deski, opony, cegły, odpady z rozbiórki.

Gromadzone odpady to głównie odpady przemysłowe w tym odpady niebezpieczne – informuje Dariusz Łach, kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Dodatkowo ustalono, że przedsiębiorca od kilku lat nie posiada zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Utracił je w 2009 roku poprzez naruszenie ustawy o odpadach, co wykazało przeprowadzone wówczas postępowanie administracyjne. Dodatkowo właściciel firmy nie posiada również uregulowanej gospodarki odpadami. Końcem sierpnia 2016 roku przedsiębiorca występował do starosty z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w celu ukształtowania (wykonanie nasypu) i utwardzenia terenu na terenie działki 361/48 w Szklarach-Hucie. – Po przeanalizowaniu złożonego wniosku oraz zgromadzonych materiałów a także dokonaniu oględzin miejsca prowadzonej działalności, 8 lutego 2017 roku wydano decyzję, w której właścicielowi odmówiono wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na wskazanej we wniosku działce – tłumaczy Dariusz Łach. Obecnie firma nie posiada uregulowanej gospodarki odpadami oraz nie posiada zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. – Zgromadzone informacje zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (delegatura w Wałbrzychu) w celu podjęcia działań kontrolnych – kończy urzędnik. Do tematu będziemy wracać.

Doba (21.09.2018) udostępnia opinie internautów dotyczące jednego z newralgicznych skrzyżowań w Ząbkowicach Śląskich.

Nasz Czytelnik zwraca uwagę, że po ubiegłorocznej zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Staszica i Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich piesi mają problem z korzystaniem z przejścia. Jest ono notorycznie zastawiane przez samochody czekające na włączenie się do ruchu na ul. Ziębickiej. Jest to szczególnie uciążliwe w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy większość osób wraca z pracy. – Od wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Ziębickiej i ul. Staszica piesi mają trudności z przejściem na drugą stronę jezdni. Moje pytanie jest takie: czy można byłoby wyjaśnić sprawę niektórych kierowców, którzy na ulicy Staszica nie stosują się do znaku P-14 (poziome linie przed przejściem)? Zastawiają w ten sposób przejście dla pieszych, uniemożliwiając im przedostanie się na drugą stronę jezdni. Osoby młode mogą jeszcze ominąć samochód, ale osoby starsze lub z ograniczonym poruszaniem się mogą mieć z tym trudności – apeluje nasz Czytelnik. Jak tłumaczą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym art. 49 ust. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: pkt 2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem … – Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych winny jest zachować szczególną ostrożność. Zachowanie takie jak na przesłanym zdjęciu, może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy jest podyktowane warunkami panującymi na drodze (o czym mówi w/w art. ust. 4), a wcześniejsze zatrzymanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem, powinien w taki sposób poruszać się po drodze, aby zgodnie z obowiązującymi na danym odcinku przepisami umożliwić innym uczestnikom ruchu, w tym pieszym, prawidłowe z niej korzystanie.

Zatrzymanie pojazdu w tym przypadku powinno nastąpić przed przejściem dla pieszych, tak aby w sytuacji, gdy poprzedzający pojazd będzie oczekiwał na włączenie się do ruchu, a przejście dla pieszych nie było zablokowane i mogło w pełni spełniać swoją funkcję. Omawiane kwestie są nie tylko podyktowane przepisami prawa, ale istotna jest tu również kultura kierowców i równe poszanowanie praw wszystkich uczestników ruchu, w tym także tych niechronionych – pieszych – mówi kom. Ilona Golec, oficer prasowy KPP w Ząbkowicach Śląskich. Pamiętajmy więc, że kierowcy nie są jedynymi użytkownikami drogi i należy nie utrudniać poruszania się innym. Z drugiej strony piesi także powinni stosować się do tych zasad i tam, gdzie to możliwe korzystać z „zebry”. Co nie zawsze ma miejsce, jak udało nam się zaobserwować na tym skrzyżowaniu.

Gazeta Ząbkowicka (27.09.2018) informuje o otwarciu nowej trasy turystycznej w Srebrnej Górze.

Turyści i mieszkańcy odwiedzający Twierdzę Srebrna Góra będą mieli okazję przejść nową trasą turystyczną. Jej utworzenie kosztowało ponad 3 mln zł, z czego 2,6 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. – Trasa zawiera w sobie szereg ciekawych ekspozycji, m.in. nową artylerię, zrekonstruowane koło deptakowe do czerpania wody ze studni Donjonu. Dzięki odtworzeniu i wyposażeniu kazamat w historyczne eksponaty (piece kaflowe, prycze żołnierskie, broń, mundury, moździerze, odzież codzienna) możemy przenieść się w czasie i bezpośrednio sprawdzić, z czym codziennie zmagali się użytkownicy warowni. Mamy nadzieję, że nowa oferta przyciągnie na Twierdzę jeszcze większą liczbę turystów – mówi wójt Paweł Gancarz, tym bardziej, że nowa atrakcja to nie tylko muzealne wnętrza, ale również interaktywne spotkanie z historią.

Ziębice Info (27.09.2018) podają wyniki glosowania nad tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego Ziębic.

Klimatyzacja w ZCK, Centrum Aktywizacji oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starczówku – to projekty, które mieszkańcy gminy Ziębice wybrali do realizacji w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.  Do wyboru było 11 projektów w trzech kategoriach: ogólnogminnej, lokalnej miejskiej i lokalnej wiejskiej. W ciągu 10 dni półtora tysiąca mieszkańców oddało przez internet łącznie blisko 3,5 tys. głosów. W kategorii „projekty ogólnogminne” zwyciężył projekt „Wykonanie klimatyzacji w Sali Widowiskowej ZCK”, na który głos oddało 545 osób. Projekt, któremu kibicował nasz portal – „Ponad dachami Ziębic – udostępnienie zwiedzającym punktu widokowego na wieży Ratusza w Ziębicach” – zajął w głosowaniu trzecie miejsce, zdobywając 185 głosów. W kategorii „projekty lokalne miejskie” najwięcej – 590 głosów – mieszkańcy oddali na projekt „Ziębickie Centrum Aktywizacji”. W kategorii „projekty lokalne wiejskie” wygrał projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starczówku”. Głos na niego oddały 442 osoby. Drugie miejsce w tej kategorii zajął wyróżniony przez naszą Redakcję projekt „Fitness w cieniu kaliny w Kalinowicach, które kaliną zasłyną”, który poparło 250 osób. Miejmy nadzieję, że już niebawem zobaczymy efekty ubiegłorocznego głosowania oraz że w przyszłym roku projekty wyłonione w zakończonej właśnie edycji Budżetu Obywatelskiego uda się zrealizować szybciej.

DKL 24 (27.09.2018) relacjonuję imprezę senioralną w gminie Złoty Stok.

W miasteczku jest spora grupa osób uprawiających nordic walking. Wśród niej słuchacze Uniwersytetu III Wieku i burmistrz Grażyna Orczyk. Kije ułatwiające marsz kochają do tego stopnia, że w ich towarzystwie są skłonni dotrzeć nawet na koniec świata.  Kilka dni temu piechurzy ze Złotego Stoku właśnie tak uczynili. Powędrowali bowiem do osady Koniec Świata położonej po czeskiej stronie Gór Złotych, obok Bilej Vody. Nazwa wzięła się stąd, że w latach czeskiego socjalizmu ówczesne władze w tym miejscu internowały siostry zakonne, które nie chciały zrezygnować ze służby Bogu. W sumie przez obóz przewinęło się kilkaset zakonnic, dla których było to ostatnie miejsce na świecie. Wędrowcy ze Złotego Stoku co rusz przemierzają kolejne szlaki pogranicza polsko-czeskiego i poznają jego historię.

TV Sudecka (26.09.2018) relacjonuje rozpoczęte odwierty geotermalne w Lądku Zdroju. Na ten temat media lokalne informowały już wcześniej ze względu na innowacyjny charakter projektu, który dla tej gminy może się okazać impulsem rozwoju ekologicznej gospodarki energią cieplną. Cały projekt otrzymał gigantyczne wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

W środę 26 września 2018 roku rozpoczęto prace wiertnicze związane z poszukiwaniem wód termalnych w Lądku Zdroju. Gośćmi uroczystości byli m.in. Minister Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek oraz opiekun projektu prof. Wojciech Ciężkowski.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.