We wtorkowe popołudnie w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Uczestniczyło w nim ponad 130 osób.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański witając licznie zgromadzonych mieszkańców poinformował, iż Gmina pomoże mieszkańcom w pozyskaniu środków na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w swoich domach jednorodzinnych.

W czasie prezentacji, którą poprowadził Mateusz Jaruszowiec, konsultant poprzedniego programu PONE, zgromadzeni dowiedzieli się ile i na co można pozyskać w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy na kolejne spotkanie odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie. Spotkania z operatorem obsługującym program „Czyste powietrze” odbędą się na początku listopada. Termin zostanie podany wkrótce.

Ulotka informacyjne

Strona o programie Czyste Powietrze