Nawet najmniejsze miejscowości są wspólnotami historii i teraźniejszości, wsie – na przykład Byczeń – to środowiska zwarte i pomnażające własnym wysiłkiem dobro wspólne, dążące do tego, by domy, zagrody, kościoły, uliczki, drogi, pola, place stanowiły przestrzeń jednoczącą ich mieszkańców.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.