Godzinę temu na profilu społecznościowym oraz w serwisie internetowym gminy Ząbkowice Śląskie pojawił się komunikat o odwołaniu Piotra Szymańskiego ze stanowiska prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w Ząbkowicach Śląskich. Nieoficjalnie wiadomo, że w niedzielnych wyborach samorządowych były już prezes „Delfina” kandydował do rady powiatu ząbkowickiego z listy Kukiz’15 i uzyskał mandat radnego.

Oficjalna wiadomość magistratu jest lapidarna. „Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Komunikacji „Delfin” z dniem 22 października 2018 r. odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Piotra Szymańskiego. Jednocześnie powołała na to stanowisko Waldemara Markiewicza”.

Pod postem o tej treści na Facebooku umieściliśmy trzy pytania w tej sprawie:

  1. Prosimy o podanie przyczyn decyzji Rady Nadzorczej PWiK „Delfin” w sprawie odwołania dotychczasowego prezesa spółki.

  2. Prosimy o udzielenie informacji czy nowy prezes zarządu PWiK „Delfin” będzie pełnił jednocześnie funkcję prezesa spółki ZGK i czy z tego tytułu będzie pobierał wynagrodzenie od obu spółek.

  3. Prosimy o podanie daty podjęcia uchwał Rady Nadzorczej PWiK „Delfin” w sprawie zmian personalnych w zarządzie spółki.

Piotr Szymański jest absolwentem Technikum Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich i Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków w 2010 r. oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie w 2011 r. – uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej. W latach 2008 – 2017 był prezesem zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ząbkowicach Śląskich. Od sierpnia 2016 r. do chwili obecnej był prezesem zarządu PWiK „Delfina”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” jest własnością gminy Ząbkowice Śląskie, gdzie walnym zgromadzeniem jednoosobowo jest burmistrz – od 2010 r. Marcin Orzeszek. Aktualnie członkami rady nadzorczej PWiK są: Małgorzata Masełko (przewodnicząca),  Aneta Koczoń i Czesław Kręcichwost.