Dobiega do końca V kadencja władz Powiatu Ząbkowickiego więc najwyższy czas na podsumowanie tego co udało się przez te cztery lata osiągnąć.

Podsumowanie rozpoczynamy od infrastruktury drogowej i towarzyszącej, na którą w tym okresie wydano ponad 21 mln zł. W zdecydowanej większości (prawie 70 %) na ten cel środki zostały pozyskane z zewnątrz. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych były głównymi priorytetami władz Powiatu Ząbkowickiego.

W sumie udało się wyremontować ponad 35 km dróg powiatowych, przebudowano 3 mosty, a także wybudowano ponad 2,5 km chodników.

Największymi inwestycjami były:

  • przebudowa drogi powiatowej Przyłęk-Ożary (4477 m),
  • przebudowa drogi powiatowej Ciepłowody-Bobolice (5365 m),
  • przebudowa drogi powiatowej Henryków-Skalice-Jasienica (3582 m),
  • przebudowa drogi powiatowej Kluczowa-Brodziszów (5134 m),
  • przebudowa drogi powiatowej w Pomianowie Dolnym (2544 m),
  • przebudowa drogi powiatowej Ziębice–Starczówek (3255 m),
  • przebudowa 3 obiektów mostów w Laskach (2) i Ożarach.