Sukcesy Kopalni Złota w Złotym Stoku, kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Twierdzy Srebrna Góra są dowodem tego, że nie należy traktować turystyki tylko jako hobby. To był temat kolejnego briefingu organizowanego przez Dariusza Jagiełę. Jednak w mijającym tygodniu emocje ząbkowiczan pobudzała sprawa debaty kandydatów na burmistrza, o którą do Marcina Orzeszka i Grażyny Sobór apeluje Dariusz Jagieła.

27 września 2018 r., czyli dzień po tym, jak minął formalny termin rejestrowania kandydatów na włodarzy gmin, na stronie internetowej Dariusza Jagieły pojawiła się oficjalna jego wypowiedź zapraszająca kandydatów na burmistrza, czyli Grażynę Sobór i Marcina Orzeszka do spotkania w obecności mieszkańców gminy i przeprowadzenia dyskusji programowej. Filmik z nagraniem tej wypowiedzi ukazał się także na fanpejdżu 101 Pomysłów Dla Ząbkowic Śląskich i ma ponad 2-tysięczną widownię. Nie ma zatem wątpliwości, że inicjatywa została skutecznie upowszechniona, tym bardziej, że potwierdził to współpracownik burmistrza Marcina Orzeszka.

3 października br., w prywatnym profilu na Facebooku Stanisława Moderskiego pojawił się wpis, w którym czytamy: W związku z kilkoma pytaniami, jakie w ostatnim czasie otrzymaliśmy, uprzejmie informuję, że nikt nie zaproponował burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi udziału w żadnej debacie. Nikt też nie kontaktował się ani z burmistrzem, ani z jego współpracownikami co do formy, daty, miejsca czy moderatora takiej debaty. Działania takie świadczą o całkowitym braku profesjonalizmu organizatorów.  Burmistrz Marcin Orzeszek codziennie spotyka się z Mieszkańcami w różnych sprawach, dzięki czemu Mieszkańcy znają go bardzo dobrze. Wszelkie podejmowane przez niego inicjatywy oraz pomysły są Mieszkańcom znane. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i nieprofesjonalne podejście organizatorów, burmistrz Marcin Orzeszek nie weźmie udziału w takiej „debacie”.

Nie ma zatem wątpliwości, że włodarz Ząbkowic Śląskich wie o debacie i na osiem dni przed terminem pierwszej z debat oraz piętnaście dni przed terminem drugiej debaty, ustami swojego podwładnego informuje opinię publiczną, że na debatę kandydatów nie wybiera się. Na temat debaty do chwili obecnej nie ma ani słowa na profilu Marcina Orzeszka  i jego stronie internetowej, co daje asumpt do przypuszczeń, że ostateczna nie zapadła. Do chwili publikacji tego tekstu, nie ma też żadnej oficjalnej wypowiedzi odnoszącej się do debaty na fanpejdżu Grażyny Sobór.

3 października br. czyli tego samego dnia, w którym pojawił się cytowany wyżej wpis Stanisława Moderskiego, portale Doba oraz Express Miejski podają zaskakująco jednobrzmiącą wiadomość. Powtarza się ona nawet w tytułach obu niezależnych od siebie lokalnych mediów. Komunikat jest krótki: „Orzeszek nie weźmie udziału w debacie”. Oba portale dają także do zrozumienia, że Grażyna Sobór, czyli kandydatka na burmistrza, która zarejestrowała swój start jako ostatnia (o czym informowaliśmy w naszym portalu), nie zdecydowała o swoim udziale w debacie, ale też nie odrzuca takiej możliwości. Komentarze internautów w obu portalach są bardzo zróżnicowane. Od rozmaitych niepochlebnych uwag pod adresem Dariusza Jagieły po ostre uwagi dedykowane Marcinowi Orzeszkowi. Nie brakuje też typowo hejterskich komentarzy, których ofiarą pada także Grażyna Sobór.

Dariusz Jagieła zaproponował, aby odbyły się dwie debaty publiczne kandydatów na burmistrza Ząbkowic Śląskich. Jak się dowiedzieliśmy, uzyskał zapewnienie dostępności sali widowiskowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w dwa kolejne czwartki, tj. 11 i 18 października 2018 r. Obie debaty mają się zaczynać od godz. 18:00.    

Jak wspomnieliśmy na wstępie cotygodniowy briefing, tym razem Dariusz Jagieła poprowadził wspólnie z Jerzym Organiściakiem (kandydatem do rady powiatu ząbkowickiego z ramienia stowarzyszenia Kukiz”15). Przebieg tej konferencji transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Turystyka i rekreacja niewykorzystanym potencjałem gminy Ząbkowice Śląskie

Turystyka i rekreacja niewykorzystanym potencjałem gminy Ząbkowice Śląskie – wspólny briefing Dariusz Jagieła oraz Jerzy Organiściak #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 2 października 2018

 

To rozwojowa gałąź przedsiębiorczości. Może i powinna być źródłem dochodów, a także być pracą dla wielu z naszych mieszkańców. Mamy w Gminie Ząbkowice Śląskie wiele atrakcji turystycznych, lecz brakuje nam produktów turystycznych. Tak w skrócie ujmując mówił Jerzy Organiściak – znany powszechnie ząbkowicki regionalista. „Gmina Ząbkowice Śląskie nie wykorzystuje i nie pobudza aktywności w tej dziedzinie” – kontynuował i jako pozytywne przykłady wskazał Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowicki oraz Twierdzę w Srebrnej Górze, gdzie w skali roku liczby przybywających turystów są liczone w dziesiątkach tysięcy osób, a w samym Złotym Stoku ponad 200 tys. zwiedzających. To „generuje znaczące wpływy dla osób prawnych prowadzących wspomniane obiekty” – zwrócił uwagę Jerzy Organiściak i dodał, że  w Ząbkowicach Śląskich tak nie jest i za przykład niewykorzystanych szans uznał ruiny ząbkowickiego zamku. Dodał do tego bardzo niski poziom zatrudnienia i niewielką liczbę podmiotów funkcjonujących w obrębie sektora obsługi ruchu turystycznego w gminie Ząbkowice Śląskie.

Z kolei Dariusz Jagieła deklarował „stworzenie sieci bezpiecznych tras dla rowerzystów, biegaczy i miłośników nordic-walking”. Sieć ścieżek dla czynnego wypoczynki ma powstać wokół miasta na bazie dróg śródpolnych i byłych szlaków kolejowych. Konkretne wskazania tych tras udostępniono na stronie internetowej kandydata. Dariusz Jagieła zapowiedział ponadto wybudowanie boiska lekkoatletycznego w Ząbkowicach Śląskich.