Wychowanie patriotyczne znajduje szczególne miejsce w placówkach oświatowych gminy Ziębice. Uczniowie i wychowankowie nie tylko czczą symbole narodowe oraz świętują obchody ważnych rocznic, ale także zapoznają się z historią naszej Ojczyzny. Próbują także poznać dzieje swoich przodków. A przecież korzenie wielu mieszkańców naszej gminy sięgają Kresów Wschodnich.

1 listopada – Wszystkich Świętych i 2 listopada – Zaduszki to czas pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie i przedszkolacy, także ci z Gminy Ziębice, w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” zbierają znicze, które ekipa TVP Polonia z panią redaktor Grażyną Orłowską-Sondej, zawozi na Ukrainę i Wileńszczyznę.

Z myślą o tych niszczejących enklawach polskości na terenie Kresów Wschodnich Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wraz z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Ziębice wzięło po raz kolejny udział w akcji „Znicze na Kresy Wschodnie”. Dzięki hojności naszych przedszkolaków i uczniów udało zebrać się kilkaset zniczy, które rozświetlą polskie cmentarze w długie ciemne listopadowe wieczory.

W tegorocznej akcji zbierania zniczy udział wzięły następujące placówki oświatowe:

  1. Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach,
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach,
  4. Szkoła Podstawowa w Henrykowie Ziębicach,
  5. Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach,
  6. Przedszkole Publiczne w Henrykowie,
  7. Przedszkole „Na Orlej Polanie” w Ziębicach,
  8. Szkoła Podstawowa w Lubnowie,
  9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Dziękuję wszystkim darczyńcom za hojność i patriotyczną postawę.

Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach