160 000 zł to kwota, którą powiat ząbkowicki pozyskał na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Ząbkowicach Śląskich i DPS w Opolnicy.

Dzięki temu dwa, nowe auta są już na wyposażeniu jednostek organizacyjnych powiatu i służą mieszkańcom ośrodków.  Samochody marki Opel VIVARO B w poniedziałek i wtorek zostały przekazane przez starostę ząbkowickiego Romana Festera i radnych rady powiatu Dariusza Marcinkowa, Zbigniewa Niecia oraz Stanisława Kurzypa dyrektorom placówek.

Całkowity koszt zakupu wyniósł prawie 278 000 zł. Zakup nowych pojazdów był możliwy dzięki projektowi współfinansowanemu przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.