Michał Dworczyk – minister – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Anna Zalewska – minister edukacji narodowej – oboje są posłami na Sejm RP z naszego okręgu wyborczego. Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki socjalnej oraz Witold Bańka – minister sportu i turystyki. Tych czworo ministrów rządu premiera Mateusza Morawieckiego w odwiedziło gminy Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki i Ciepłowody, gdzie spotykali się z mieszkańcami i samorządowcami.

2 października 2018 r. Michał Dworczyk odbył spotkania z włodarzami dwóch gmin. Rozmówcami ministra byli wójt Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec oraz wójt Ciepłowód Łukasz Białkowski. Przedmiotem rozmów były projekty, jakie przy wsparciu funduszy rządowych planują realizować obie gminy w przyszłym roku. Nie obyło się też bez dyskusji wokół rządowych programów dotyczących czystego powietrza, budowy drogi ekspresowej S8 oraz przedsięwzięć związanych z infrastrukturą sportową w obu gminach.

5 października 2018 r. Srebrną Górę i Kamieniec Ząbkowicki odwiedził i z mieszkańcami obu gmin spotkał się minister Witold Bańka. Podczas spotkania w gminnym centrum kultury szef resortu sportu i turystyki poinformował, że  gminie Kamieniec Ząbkowicki przyznano dotację w kwocie ponad 1,1 mln zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kamienieckie Doły”. W obu wizytach uczestniczył ponadto wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński oraz Grzegorz Macko – asystent ministra Michała Dworczyka . Gospodarzami spotkań byli natomiast – Tomasz Krzeszowiec – kandydat na wójta Stoszowic oraz Marcin Czerniec – wójt Kamieńca Ząbkowickiego. Relacjonowaliśmy spotkanie w Kamieńcu Ząbkowickim w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Wizyta ministra sportu i turystyki Witolda Bańki w Kamieńcu Ząbkowickim

Gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzymała ponad 1,1 mln zł dotacji na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kamienieckie Doły". Minister sportu i turystyki Witold Bańka odwiedza Kamieniec Ząbkowicki – #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – relacja wkrótce w naszym portalu.

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Piątek, 5 października 2018

 

9 października 2018 r. w Srebrnej Górze z mieszkańcami spotkały się minister Elżbieta Rafalska i minister Anna Zalewska, które zaprosił radny gminy Stoszowice Tomasz Krzeszowiec. Szefowa polskiej oświaty skupiła się na zrealizowanych i trwających zmianach w systemie edukacji. Poruszyła także kwestię wynagrodzeń dla nauczycieli, które są w trakcie rozłożonej w czasie podwyżki. Anna Zalewska, także jako posłanka z naszego okręgu wyborczego, zapewniła, że rząd i parlament pracują nad poszerzaniem zakresu wsparcia dla samorządów na projekty infrastrukturalne obejmujące modernizacje dróg oraz inwestycje termomodernizacyjne mające na celu obniżenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Z kolei szefowa resortu rodzinny omawiała prodemograficzne działania rządu skierowane do rodzin. Poruszyła także planowany do wdrożenia od 2019 r. program dla seniorów Opieka75+. Beneficjentami tego programu będą gminy do 60 tys. mieszkańców, które podejmą się wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych. System ten oparty będzie o montaż finansowy w modelu 50% środków z rządu i 50% z budżetów gmin. Elżbieta Rafalska przypomniała, że organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Nie chodzi zatem o nałożenie gminom nowych zadań, ale o pomoc w ich realizacji. Głównym celem jest zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób starszych świadczenie opieki lub pielęgnacji zalecanej przez lekarza. Zdaniem pani minister opiekunki seniorów muszą być zatrudnianie na etatach, bo to buduje zaufanie i trwałe relacji z podopiecznym. Wystąpienie minister Elżbiety Rafalskiej udostępniliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki socjalnej w Srebrnej Górze (1)

Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Anna Zalewska – minister edukacji narodowej, które zaprosił Tomasz Krzeszowiec, spotkały się dzisiaj w Srebrnej Górze z mieszkańcami gminy Stoszowice. Zapraszamy do obejrzenia skrótu video (część 1) – relacja wkrótce w naszym portalu.#dzieje_się_teraz #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 9 października 2018

Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki socjalnej w Srebrnej Górze (2)

Wystąpienie minister Elżbiety Rafalskiej w Srebrnej Górze podczas spotkania z mieszkańcami gminy Stoszowice (część 2) – na zaproszenie Tomasz Krzeszowiec.#dzieje_się_teraz #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 9 października 2018