Tylko Dariusz Jagieła stanął do dyskusji programowej kandydatów na burmistrza Ząbkowic Śląskich. Zapowiadana debata zamieniła się w dialog z mieszkańcami gminy. Tak było w czwartek, natomiast we wtorek kolejny briefing Dariusz Jagieła poświęcił problemom opieki zdrowotnej.

Nie doszło do oczekiwanej przez wielu ząbkowiczan okazji porównania programów kandydatów na 5-letnią kadencję burmistrza. Udziału w spotkaniu odmówili zarówno Grażyna Sobór, która zamieściła wczoraj oświadczenie, gdzie stwierdziła m.in. „Nie otrzymałam oficjalnego zaproszenia, natomiast p. Jagieła poinformował mnie o tym fakcie SMS. Uważam, że jest to nieoficjalna forma zaproszenia, na tak poważne wydarzenie z udziałem wyborców.” Z kolei Marcin Orzeszek w swoim oświadczeni stwierdził m.in.: „Nie otrzymałem żadnego oficjalnego zaproszenia na „debatę” wyborczą a zapowiadane w mediach społecznościowych „debaty” traktuję jako happeningi polityczne nie mające nic wspólnego z merytoryczną rozmową o Gminie Ząbkowice Śląskie.

Dariusz Jagieła nie taił rozczarowania absencją obojga kontrkandydatów i wyrażając ubolewanie nad faktem, że nie ma możliwości wymiany opinii, pomysłów i planów wszystkich pretendentów do urzędu burmistrza, przypomniał o czterech filarach swojego programu. Są nimi: praca, mieszkania, zdrowie i pomyślność mieszkańców. Zadeklarował, że gdy wiosną bieżącego roku rozpoczął kampanię społeczną pod hasłem „101 Pomysłów Dla Ząbkowic Śląskich” za jej formę przyjął słuchanie i rozmawianie z mieszkańcami oraz dzielenie się informacjami umożliwiającymi realny wybór rozwiązań służących dobru wspólnemu. „Samorząd nie może być celebrowaniem władzy i nikt z mieszkańców naszej gminy nie może czuć się niepotrzebny w tworzeniu dobra wspólnego” – mocno podkreślał Dariusz Jagieła. W podsumowaniu zaprosił na scenę swoją małżonkę Grażynę i syna Bartosza oraz kandydatów na radnych gminy i powiatu. Dziękował za ich udział w kampanii wyborczej i energię, z jaką przystąpili do wspólnej inicjatywy dla Ząbkowic. Tę część spotkania transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Debata kandydatów na burmistrza Ząbkowic Śląskich – 11.10.2018

Debata kandydatów na burmistrza Ząbkowic Śląskich – obecny Dariusz Jagieła – nie przybyli: Grażyna Sobór i Marcin Orzeszek. Spotkanie przeistoczyło się w wypowiedź kandydata i dialog z obecnymi w sali Ząbkowickiego Ośrodka Kultury mieszkańcami gminy Ząbkowice Śląskie- #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Czwartek, 11 października 2018

 

Po zakończeniu części oficjalnej Dariusz Jagieła mówił o konieczności podjęcia ważnych i pilnych planów na kilka następnych lat. Odpowiadał również na pytania od uczestników spotkania. Niektóre osoby bardzo krytycznie wyrażały się o nieobecnych kontrkandydatach uznając absencję za brak szacunku do wyborców. Dariusz Jagieła nie odnosił się do tych uwag i zapraszał wszystkich do licznego udziału w wyborach.

Wtorkowy briefing tym razem za temat miał problematykę zdrowotną i profilaktyki zdrowia w gminie Ząbkowice.

Jak zauważył Dariusz Jagieła „nie ma bardziej dotkliwego problemu, jak zdrowie. Doskonale wiedzą o tym chorzy i ich rodziny. Samorząd gminny musi potraktować kwestie zdrowia jako jedno z najważniejszych zadań, aby zapobiegać zachorowaniom i skutecznie wspomagać osoby chore.” Kandydat mówił o profilaktyce i opiece zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie. Podtrzymał wcześniejszą zapowiedź budowy przychodni na Osiedlu Słonecznego. Zadeklarował ponadto, iż samorząd będzie współfinansować badania profilaktyczne pod kątem wskazanych przez specjalistów grup ryzyka, a także koordynować będzie inicjatywy służącego opiece nad chorymi w środowisku domowym. Poruszył też kwestię losu osób bezdomnych, którym „należy ulżyć im w sytuacji, która nigdy nie jest skutkiem wyboru, a niemal zawsze jest pochodną życiowych powikłań tych osób.

Na początku wtorkowego wystąpienia Dariusz Jagieła zwrócił się do burmistrza Marcina Orzeszka z prośbą o oświadczenia w sprawie tzw. „koncepcji” utworzenia zbiornika wodnego w pobliżu ul. Stefana Żeromskiego oraz stanu technicznego Krzywej Wieży, która jest od kilku dni nieczynna, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Przebieg briefingu transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Zdrowie mieszkańców zadaniem samorządu

Zdrowie mieszkańców zadaniem samorządu – briefing Dariusz Jagieła – #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 9 października 2018