Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do zapoznania się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi HCV realizowanymi przy Projekcie KIK/35 „Zapobieganie Zakażeniom HCV” przeprowadzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy współfinansowanego przez stronę Szwajcarską i Ministerstwo Zdrowia, jako współdziałanie z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” jest obniżenie ryzyka przenoszenia wirusa HCV w Polsce. Eksperci Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” podkreślili, że liczba osób przewlekle zakażonych HCV w Polsce wynosi według szacunków około 165 tys., ale przyjąć należy, że może ona sięgać nawet 200 tys. Ponadto, blisko 80% zakażonych HCV w Polsce nie wie o tym, że rozwija się u nich wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW-C).

HCV jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Zakażenie wirusem HCV przebiega w większości przypadków bez charakterystycznych objawów i może ujawnić się po wielu latach trwania w postaci marskości lub raka wątroby. Zakażenie HCV stanowi obecnie jeden z ważniejszych problemów epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych w Polsce.

Wirus HCV przenosi się przez krew. Każdy zabieg i sytuacja, podczas których dochodzi do naruszenia ciągłości skóry lub błon śluzowych, stanowi ryzyko zakażenia, jeżeli jednocześnie dojdzie do kontaktu z krwią osoby zakażonej.  Dlatego szczególnie należy uważać podczas zabiegów kosmetycznych, robiąc tatuaż lub gdy dojdzie do zacięcia się podczas strzyżenia. Podczas różnego rodzaju zabiegów warto zwrócić uwagę na to czy sprzęt jest sterylny i czy został wysterylizowany po poprzednim zabiegu.

Informacje pozwalające zidentyfikować i zrozumieć w pełni problem zdrowotny jakim jest HCV, jego przyczyny i możliwości zapobiegania są dostępne na stronach internetowych:

http://www.jestemswiadom.org

http://www.hcv.gov.pl

https://gis.gov.pl/

Serwisy te oferują różnorodne materiały, publikacje, artykuły, poradnik, ulotki jaki i nowoczesne multimedia-spoty, filmy, rozmowy z ekspertami, które mogą Państwo wykorzystać w codziennym życiu w celu budowania prawidłowych postaw prozdrowotnych

Pamiętaj: zakażenie wirusem HCV można obecnie skutecznie leczyć.  Jednak aby tak się stało należy je wykryć zanim dojdzie do uszkodzenia wątroby.