Trwa postępowanie administracyjne dotyczące stanu technicznego Krzywej Wieży – zabytku – symbolu Ząbkowic Śląskich. Postępowanie wszczął powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w Ząbkowicach Śląskich. Wstęp na Krzywą Wieżę jest zamknięty. 

Na stronie internetowej magistratu, w biuletynie informacji publicznej gminy oraz w serwisie krzywawieza.eu i na gminnym profilu Facebook – w chwili publikacji tych słów – brakuje informacji o tym, że nie ma wstępu na Krzywą Wieżę. Natomiast wczoraj na drzwiach wejścia do wieży widniała kartka z napisem: „Z przyczyn technicznych Krzywa Wieża jest nieczynna”.

Gołym okiem widać (co pokazujemy na zdjęciach), że doszło do rozwarstwienia pomiędzy dużą wieżą a małą wieżą, przez które wchodzi się do wnętrza dawnej dzwonnicy położonego obok kościoła parafialnego pw. Św. Anny. Proszący o zachowanie anonimowości znawcy przedmiotu twierdzą, że poza profesjonalnym i systematycznym mierzeniem przechyłu wieży, który obecnie należałoby przeprowadzić w drodze niezależnej ekspertyzy, problemem może być nadmierny ruch pojazdów w otoczeniu zabytku. Nasi rozmówcy twierdzą, że intensywnie eksploatowany w trakcie zwiedzania obiekt wymaga także bieżącej konserwacji i monitorowania stanu technicznego. Zwracali też uwagę na stan gospodarki wodnej oraz infrastruktury komunalnej w otoczeniu Krzywej Wieży. Stan instalacji podziemnych lub zmiany w niekontrolowanych procesach geologicznych i hydrologicznych mogą bowiem wpływać na stabilność podłoża, na jakim jest posadowiona budowla.

Z zapytaniami o okoliczności wyłączenia zabytkowej budowli zwróciliśmy się wczoraj rano do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego we Wrocławiu oraz do burmistrza Ząbkowic Śląskich. Dodatkowo wysłaliśmy zapytanie do wojewódzkiego dolnośląskiego konserwatora zabytków. Żadna z tych instytucji do chwili, gdy publikujemy niniejszy materiał, nie ustosunkowała się do przesłanych pytań. Jeśli tylko otrzymamy odpowiedzi, będziemy je zamieszczać w naszym portalu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w Ząbkowicach Śląskich wydał decyzję o wyłączeniu Krzywej Wieży z użytkowania. Decyzja nie jest jednak prawomocna, a gminie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego. Wisząca na drzwiach wejściowych kartka informująca o tym, że nie ma dostępu na wieżę świadczy o tym, że „problem techniczny” jest. Ostatni pełny remont konserwatorski ząbkowicka Krzywa Wieża przeszła w na przełomie 2007 i 2008 r. Wcześniej, również w wyniku decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, była przez kilka lat zamknięta dla zwiedzających.

Krzywa Wieża – najbardziej rozpoznawalny zabytek Ząbkowic Śląskich, niewątpliwie unikatowa na skalę Polski i Europy budowla, która znana jest nie ze względy na swoją specyficzną architekturę, ale z racji wyjątkowego przechyłu wynoszącego 212 cm od pionu. W roku 1977 wynosiło ono 198 cm. Ze względu na wysokość – wynosząca 34 m – ząbkowicka Krzywa Wieża konkuruje w Europie tylko ze swoją „siostrą”, czyli dzwonnicą katedralną we włoskiej Pizie, której szczyt sięga prawie 55 m i jest ona odchylona od pionu o niespełna 500 cm. Krzywa Wieża w Toruniu, faktycznie jest 4-kondygnacyjnym domem o wysokości 15 m, a jej przechył wynosi 147 cm. Tylko z tych prostych danych widać, że ząbkowicki flagowy zabytek stanowi bez wątpienia atrakcję turystyczną. Dzięki przeprowadzonej w latach 2007 – 2008 kompleksowej rewitalizacji Krzywa Wieża stawała się przez ostatnich dziesięć lat produktem turystycznym. Magistrat podawał miesiąc temu, że od stycznia br. wszystkie ząbkowickie zabytki, w tym Krzywą Wieżę zwiedziło łącznie ponad 31 000 osób.

Warto przypomnieć, że pod koniec sierpnia br. doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia w niedalekim Paczkowie. Runął tam taras widokowy na nurach obronnych przy dawnej wieży obronnej. W wyniku katastrofy budowlanej zginęła jedna kobieta, a dwie inne osoby były ciężko ranne. Wszyscy spadli z wysokości ok. 10 m. wraz z konstrukcją tarasu. Początkowo władze samorządowe Paczkowa zapewniały, że obiekt dysponował aktualnym przeglądem technicznym, a sam taras został wybudowany w 2010 r. Po kilku dniach okazało się, że podpory tarasu były spróchniałe. Do sytuacji doszło mimo, że konserwacją tarasu zajmowała się specjalistyczna firma wybrana w przetargu.

1 KOMENTARZ

  1. wyłączyć z ruchu samochodowego ulice, które sa przy Krzywej Wieży! proponuje chodzic z buta drodzy parafianie na msze

Comments are closed.