Dr inż. Marcin Kaczkan himalaista i łącznościowiec, wspina się od 1996 roku. Brał udział w wielu wyprawach w góry wysokie, m.in. Andy, Pamir, Thien-Shan, Himalaje, Karakorum.

Jako trzeci z Polaków uhonorowany tytułem „Śnieżnej Pantery” za wejście na komplet siedmiotysięczników byłego Związku Sowieckiego. Brał udział w zimowej wyprawie na K2 2002/2003 (wraz z Denisem Urubko i Piotrem Morawskim osiągnęli wysokość 7650 mnpm) oraz Broad Peak 2010/2011. Uczestniczył również w zimowej wyprawie na Broad Peak (2010) oraz letniej wyprawie na K2 (2012). Na liście jego górskich osiągnięć jest także zdobycie w samotnym ataku Nanga Parbat (2010). Latem 2014 stanął na szczycie K2.  Od kilku lat kierownik Zespołu Łączności Radiowej Polskiego Związku Alpinizmu.

Podczas wykładu na temat „Najtrudniejszy z ośmiotysięczników – migawki z polskiej zimowej  wyprawy na K2” Marcin Kaczkan przedstawi migawki z polskiej zimowej  wyprawy na K2 2017/2018. Uczestnik programu „Polski Himalaizm Zimowy 2016 – 2020 im. Artura Hajzera”, brał udział w ostatniej zimowej wyprawy na K2. Zdobycie K2 zimą to jedno z największych wyzwań współczesnego himalaizmu sportowego. Główną trudnością we wspinaczce zimowej na ośmiotysięczniki są silne, huraganowe wiatry wiejące ze średnią prędkością 120 km/h które mogą wiać nawet 180 km/h. W czasie sezonu zimowego mają miejsce średnio 2-3 kilkunastogodzinne tzw. „okna wiatrowe” kiedy siła wiatru jest mniejsza niż 60 km/h. W takich momentach z obozów szturmowych położonych powyżej 7000 m możliwe są ataki na szczyt. By zmieścić się czasowo w oknie wiatrowym tempo wspinaczki w górę i powrotu musi być niezwykle szybkie. O sukcesie decyduje wytrzymałość i siła himalaistów. Dodatkowym problemem są temperatury które spadają do – 50*C. Zimą też znacznie rosną trudności techniczne. Z powodu silnych wiatrów i niskich temperatur brak jest śniegu a stoki góry pokryte są z reguły szklistym lodem.

Drugi temat wystąpienia dr inż. Marcina Kaczkana to „Łączność i elektronika w górach”.  Himalaista, uczestnik wielu wypraw w góry wysokie,  uczestnik ostatniej zimowej wyprawy na K2. Z wykształcenia elektronik, pracuje w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zespołu Łączności Radiowej Polskiego Związku Alpinizmu. Wspólnie z Bogdanem Jankowskim poprowadzą warsztaty, na których zaprezentują wykorzystanie elektroniki i działanie sprzętu łączności podczas wypraw górskich.

Spotkanie z dr inż. Marcinem Kaczkanem odbędzie się w czwartek 25 października 2018 r. w godz. 8:00 – 11:30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.

Bogdan Jankowski – znany himalaista, przez wiele kadencji członek zarządu Polskiego Związku Alpinizmu, wspaniały łącznościowiec i doskonały fotograf, uczestnik licznych wypraw m.in. legendarnego w dziejach światowego himalaizmu 1. zimowego wejścia na Mont Everest.

Bogdan Jankowski z zawodu  elektronik (wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej)  utworzył i ponad 30 lat kierował Zespołem Łączności Radiowej PZA, jest pomysłodawcą i założycielem nowoczesnej sieci łączności PZA w Tatrach. Wspinał się od 1959, najpierw w Tatrach (współautor pięciu nowych dróg), potem w Alpach (m.in. 1. polskie przejście, z J. Porębą, drogą Browna-Whillansa na zachodniej ścianie Aiguille de Blaitiére, 1967). W latach 1969-2003 brał udział w licznych wyprawach, z których kilka osiągnęło wybitne wyniki sportowe i zajęło trwałe miejsce w historii alpinizmu polskiego i światowego. W 1969 w Pamiro-Ałaju był współzdobywcą 5 dziewiczych szczytów, m.in.: Straż (5207 m), Minteke (5484 m) i najwyższego szczytu tych gór Piku Skalistego (5621 m), a w 1970 w Pamirze wszedł na Szczyt Lenina (7134 m). Uczestniczył w wyprawach, które dokonały 1. wejścia (1971) na Kunyang Chhish (7852 m) w Karakorum i 1. wejścia zimowego (1979/80) na Mount Everest. Brał udział także w innych zimowych wyprawach Andrzeja Zawady: na Lhotse (8516 m) – pierwsza próba zdobycia zimą ośmiotysięcznika (1974), dwukrotnie (1987/88 i 2002/03) na K2 (8611 m) i dwukrotnie (1996/97 i 1997/98) na Nanga Parbat (8126 m). Bogdan Jankowski jest członkiem honorowym Polskiego Związku Alpinizmu, zasłużonym dla środowiska górskiego działaczem organizacyjnym. W 1977–1992 był członkiem Zarządu PZA, a w kadencji 1995–1998 pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 1974–1980 był prezesem Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu, przez wiele lat członkiem jego zarządu. Od 1964 jest instruktorem alpinizmu, do 2004 corocznie latem i zimą szkolił młodzież w COS PZA na Hali Gąsienicowej. Został dwukrotnie odznaczony złotym medalem „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe” (1971, 1980), Złotym Krzyżem Zasługi (1985) oraz otrzymał nagrodę „Fair Play” Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1999). Jest autorem wielu artykułów oraz licznych zdjęć i panoram górskich.

Polska, narodowa wyprawa Mt. Everest’1979/80, która dokona³a pierwszego zimowego wejœcia na ten szczyt. Bogdan Jankowski rozmawia z bazy z polska ambasada w Kathmandu, z amb. Andrzejem Wawrzyniakiem

Prelekcji Bogdana Jankowskiego na temat „Moje góry” można będzie wysłuchać w środę 24 października 2018 r. w godz. 9:00 – 11:00  i będzie to wykład inauguracyjny dla młodzieży w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Prelekcji towarzyszą nagrania dźwiękowe wykonane na wyprawach. Wykład zostanie powtórzony tego samego dnia o godz. 17:00. Otwarta wtedy będzie wystawa pt. „Halo Polonia, tu Sagarmatha” – zbiór fotografii z archiwum Bogdana Jankowskiego.

Jubileuszowa wystawa Polskiego Związku Alpinizmu odwiedziła wiele festiwali górskich, ostatnio wróciła z Hiszpanii. Zaprezentowane zdjęcia pokazują wspaniały świat gór wysokich oraz historię polskiego alpinizmu. Towarzyszące wystawie autentyczne nagrania dźwiękowe pozwalają wczuć się w atmosferę wypraw, posłuchać odgłosów karawany, modłów buddyjskich mnichów, poznać relacje ze szczytów, z wydarzeń zarówno radosnych, jak i tych dramatycznych. Wystawa będzie dostępna w Ząbkowickim Ośrodku Kultury do 15 listopada 2018 r.