Na koniec sierpnia 2018 r. liczba pozostających bez zatrudnienia w powiecie ząbkowickim w stosunku do 31 grudnia 2017 r. zmniejszyła się o 269 osób. Obecnie jest 2 331 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w naszym powiecie na koniec 2017 r. wynosiła 11,5% – obecnie to 10,3%.

Warto przypomnieć, że w skali całego kraju stopa bezrobocia na 31 sierpnia 2018 r. wynosiła 5,9% (31 grudnia 2017 r. – 6,6%), dla województwa dolnośląskiego 5,2% (31 grudnia 217 – 5,7%). Jeśli chodzi o gminy naszego powiatu, najliczniejsza grupa osób bez pracy jest w gminie Ząbkowice Śląskie – 692 osoby, a najmniej jest w gminie Ciepłowody – 124, na co oczywiście ma wpływ ogólna liczba mieszkańców. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. zgłoszonych zostało 1 663 ofert pracy; w tym subsydiowanej 624 i stałej 1 039. W powiecie ząbkowickim, od kilku lat, najczęstszą przyczyną odmów przyjmowania ofert pracy jest niedostateczna sieć połączeń komunikacyjnych umożliwiających szybkie i elastyczne czasowo przemieszczanie się pomiędzy miejsce zamieszkania a miejscem oferowanej pracy.

Ogółem w powiecie ząbkowickim najliczniejszą kategorią bezrobotnych są osoby w wieku 25 – 34 lata, a najmniej liczną to osoby powyżej 60. roku życia. Biorąc pod uwagę kryterium wykształcenia najgorzej na rynku pracy radzą sobie osoby, których edukacja zakończyła się na etapie gimnazjum, a najlepiej absolwenci uczelni wyższych.

Według stanu na koniec sierpnia bieżącego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich zarejestrowanych było 179 osób niepełnosprawnych, z tego 70 kobiet. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych 29 osób posiadało prawo do pobierania zasiłku. W ciągu ośmiu miesięcy 2018 r. wsparcie w postaci różnych form zatrudnienia uzyskały w tym gronie 34 osoby.

KLIKNIJ I ZOBACZ CAŁĄ INFORMACJĘ W FORMIE PREZENTACJI

Wyżej wymienione dane oraz wiele innych szczegółowych informacji było przedmiotem referowanym podczas sesji rady powiatu ząbkowickiego w ubiegłym tygodniu, którą relacjonowaliśmy w naszym portalu. Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, zdając sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie instytucji, akcentowała wysoką efektywność oraz niskie koszty funkcjonowania ząbkowickiego urzędu. Jak informowaliśmy w naszym portalu, zostało to docenione m.in. przez minister rodziny, pracy i polityki socjalnej Elżbietę Rafalską. Pani minister rządowe wyróżnienie za skuteczną pracę na rzecz aktywizacji zawodowej w powiecie ząbkowickim. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, na początku 2018 r. laur z rąk minister Elżbiety Rafalskiej odebrała w Warszawie Irena Balikowska w trakcie ogólnopolskich obchodów  Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w 2017 r. osiągnął najlepsze wyniki pod względem efektywności na Dolnym Śląsku (wyprzedzając powiatowe urzędy w Lubinie, Świdnicy, Wrocławiu i Bolesławcu, które również znalazły się na wysokich pozycjach w rankingu prowadzonym przez ministerstwo) i jeden z najlepszych rezultatów w Polsce.