Nieoficjalnie znamy już wynik wyborów do rady powiatu ząbkowickiego. W nowej 5-letniej kadencji samorządu powiatowego reprezentowani będą wyborcy 4 komitetów wyborczych.

AKTUALIZACJA:  Weryfikujemy informacje uzyskane wczoraj i podajemy poniżej oficjalne wyniki wyborów do rady powiatu ząbkowickiego, w której skład weszli:

*

  • Z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – łącznie 9 mandatów:
okręg 1 (gmina Bardo, gmina Stoszowice): Roman Fester;
okręg 2 (gmina Ciepłowody, gmina Ziębice): Marian Kozyra, Piotr Pęcak, Andrzej Regner;
okręg 3: (gmina Kamieniec Ząbkowicki, gmina Złoty Stok): Krystyna Grzech;
okręg 4: (gmina Ząbkowice Śląskie): Justyna Giryn, Stanisław Kurzyp, Dariusz Marcinków, Ewa Figzał.

W kończącej się kadencji Platforma Obywatelska dysponowała 9 mandatami.

AKTUALIZACJA: Koalicja Obywatelska (PO/.N) uzyskała kolejny mandat w okręgu 4 i obejmie go Ewa Figzał.

*

  • Z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość (łącznie 5 mandatów):
okręg 1 (gmina Bardo, gmina Stoszowice): Patrycja Wielowska;
okręg 2 (gmina Ciepłowody, gmina Ziębice): Teresa Markowska, Kazimierz Piątkowski;
okręg 3: (gmina Kamieniec Ząbkowicki, gmina Złoty Stok): Czesław Wolak;
okręg 4: (gmina Ząbkowice Śląskie): Danuta Woźniak-Łągiewka.

W kończącej się kadencji Prawo i Sprawiedliwość dysponowało 6 mandatami.

AKTUALIZACJA:  Prawo i Sprawiedliwość uzyskało kolejny mandat w okręgu 1 i obejmie go Patrycja Wielowska i utraciło mandat w okręgu 4, który przypadał Sławomirowi Szymańskiemu.

*

  • Z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15 (łącznie 2 mandaty):
okręg 3 (gmina Kamieniec Ząbkowicki, gmina Złoty Stok): Karolina Czerniec;
okręg 4 (gmina Ząbkowice Śląskie): Piotr Szymański.

W kończącej się kadencji Kukiz’15 nie dysponował mandatami, ale 1 radna kończącej się kadencji startowała z listy tego ugrupowania.

AKTUALIZACJA:  KWW Kukiz’15 utracił mandat w okręgu 1, który przypadał Henrykowi Szymańskiemu.

*

  • Z listy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe (łącznie 3 mandaty):
okręg 1 (gmina Bardo, gmina Stoszowice): Anna Gołdyn;
okręg 2 (gmina Ciepłowody, gmina Ziębice): Robert Szwarc;
okręg 3: (gmina Kamieniec Ząbkowicki, gmina Złoty Stok): Waldemar Wieja.

W kończącej się kadencji Polskie Stronnictwo Ludowe dysponowało 3 mandatami.