Wraz z nowym rokiem weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Wprowadzone zostały zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zastąpiły rejestrowane do ubiegłego roku oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Został również przygotowany nowy wzór oświadczenia dla agencji pracy tymczasowych, które chcą zatrudnić cudzoziemców w charakterze pracownika tymczasowego.

Tak jak do tej pory procedura rejestracji oświadczeń dotyczy obywateli takich krajów jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Nie zmienił się również maksymalny okres pracy na podstawie oświadczenia, tak jak dotychczas jest to 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nowe oświadczenia, tak jak ich poprzednicy rejestrowane są i wpisywane do ewidencji przez powiatowe Urzędy Pracy. Do końca ubiegłego roku rejestracja oświadczeń była procedurą bezpłatną, od 1 stycznia pojawiła się opłata i wynosi ona 30 złotych.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca ma obowiązek poinformowania Urzędu Pracy o tym, że cudzoziemiec podjął pracę – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Jeżeli cudzoziemiec pracy nie podejmie, pracodawca musi pamiętać aby w ciągu 7 dni poinformować o tym Urząd Pracy.

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne, których głównym celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, ale też propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizowanie do rozwoju, zakładania własnych firm. Ponadto ZL prowadzi też działania informacyjne, skierowane do pracodawców. Zielona Linia, to również centrum kontaktowe urzędów pracy. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kontakt do Zielonej Linii: Infolinia urzędu pracy: 19524 kontakt@zielonalinia.gov.pl  www.zielonalinia.gov.pl